پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 


 

 
   

كابوس

 

از چشمم كه سرازير می‌شوی، صبح‌ها
تا مذاب خاطرات شب
خسته‌ام می‌كني
چيزی از خوابم را دزديده‌ای
ميان استخوان سينه‌ام درد می‌گيرد
گرفتار بهار شده‌ام
كه پيرم می‌كند

نمی‌دانی چرا می‌آيی
مثل شكوفه‌ای بی‌وقت
اين عابران هراسان هربار
بی‌تفاوت كنار می‌كشند
تا در خيابان راه بند بيايد
و فرياد آمبولانس
نعش‌كش شود

ذوب شده‌ام
شكوفه‌ای در دستم
و در ياد كسی كه جامانده‌ام، تويی
روز می‌گذرد
و در گورهای بی‌نشان يادت
يكی اضافه می‌شود

حالا می‌دانی بهار نزديك است
و تو شكوفه‌اي
از حرم مذاب يك خاطره
كه زمستان را تاب آورده
در گور بی‌نشانی ديگر
من جامانده
از كابوس‌های شبانه‌ام كه نگفته بودم

همين بود

 

pichay.blogspot.com