پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

«يازدهمين فستيوال تئاتر ايراني»

در 3 شهر

كلن- بن- برلين

 
   

 

«يازدهمين فستيوال تئاتر ايراني» از تاريخ ۱۹ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴، در سه شهر كلن، بُن و برلين برگزار خواهد شد.

فستيوال در شهر كلن افتتاح خواهد شد و از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر دائر خواهد بود و در روزهای ۲۲ تا ۲۵ نوامبر بخش تئوريك فستيوال (كارگاه نمايش، نمايشنامه‌خوانی و...) در شهر بُن برگزار خواهد شد. سه روز پايانی فستيوال هم در شهر برلين برگزار خواهد شد كه مصادف است با روزهای 26 تا 28 نوامبر و تعطيل آخر هفته.

قرار است از گروهها ايرانی و غيرايرانی فعال شهرهای ياد شده و همچنين از بهترين گروههای سال‌های گذشته‌ی فستيوال، برای اجرای كارهايشان، در سه‌روزه پايانی و اختتام فستيوال‌ دعوت شود.

انتخاب گروهها، مانند سال‌های پيشين برعهده‌ی تركيبی از نمايندگان سازمان‌های برگزاركننده‌ فستيوال، از جمله «انجمن تئاتر ايران و آلمان» خواهد بود! و بديهی است كه از نظرات و پيشنهادهای سازمان‌های دولتی و غيردولتی جديد شهرهای شركت‌كننده در فستيوال، استقبال خواهد شد!

برنامه فستيوال را هم در ادامه می توانيد بخاطر بسپاريد:

 

برنامه‌های يازدهمين فستيوالِ تئاتر ايراني

«يك فستيوال پوينده»

۲۸ـ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴

كلن

«تئاتر آراكاداش»

EHRENFELD

PLATEN Str. 32 / 50825 KÖLN

Tel: 0221-9559510

Flowchart: Terminator: جمعه ۱۹ نوا‌مبر

  


 

ساعت۳۰:۱۹ـ ۱۸:گشايش فستيوال

«موسيقی مازندراني»، گروه «شواش»، سرپرست: محمد مظاهری، (از ايران)

▪▪▪

پيام‌های افتتاحيه، «موسيقی مازندراني»، گروه «شواش»

▪▪▪

ساعت۳۰:۲۱ـ۲۰:۳۰: «شب شاعران ايراني»، كارگردان: سيروس شاملو، گروه تئاتر «شاملو»، (از سوئد)، به‌زبان فارسی، آلمانی و...

▪▪▪

ساعت۳۰:۲۳ـ۲۲:۳۰: «شب بوتيـمار»، كارگـردان: الهـه گُل‌پری، گروه تئاتر «گــذر»، (از ايران)، به زبان فارسي

Flowchart: Terminator: شنبه ۲۰ نوا‌‌مبر
 

  

 

ساعت۲۰:۳۰ـ ۱۹: «كـمپــوت»،كارگـردان: سوسـن فرخ‌نيـا، گـروه تئـاتر «سـام»،  (از لندن)، به زبان فارسي

▪▪▪

ساعت ۲۲:۴۵ـ۲۱:۳۰: «قمـر در عقـرب»، كارگردان: فرهاد پـايـار، گروه تئاتر «گوهـر»،  (از برلين)، به زبان فارسی آلماني

Flowchart: Terminator: يکشنبه ۲۱ نوا‌مبر

  

 

 


ساعت ۱۴ـ۱۳: «يك كنسرت برای كودكان ـ شمارهٌ ۲»، كارگــردان: بهــرخ بابائــی، گروه تئـاتر كودك «زنگـوله»، (از بن)، به زبان فارسی ـ آلمانی ـ تركي

▪▪▪

ساعت ۲۰:۳۰ـ۱۹:۰۰: «مسيو ابراهيم و گلهايی از قرآن»، كارگردان: عليرضا كوشك جلالی، گروه تئاتر «آركاداش» به زبان آلماني

▪▪▪

ساعت ۲۲:۱۵ـ۲۱ و۰۰ـ ۲۲:۴۵: «يك شـب ايـرانــــــــي» با: ميشاييل نياورانی، گروه تئاتر «سيمپل»، (از وين)، به زبان آلمانی ـ فارسي

* اجرای دوم تنها در صورتی انجام خواهد شد كه اجرای اول تماماً پيش‌فروش شده باشد.

  

Flowchart: Terminator: سه‌شنبه ۲۳ نوا‌مبر

  

 

 


 

ساعت ۱۴ـ ۱۱: «كارگاه تئاتر كودكان»، مجری: بهرخ بابائی، به زبان فارسی آلمانی (محل اين برنامه بعداً به اطلاع مي‌رسد.)

▪▪▪

ساعت۱۹:۳۰ـ ۱۸: «صحنه‌پردازی نمايشی در متون كهن فارسي»، سخنران: مصطفی شفافی، به زبان فارسي‌

▪▪▪

ساعت۲۱:۳۰ـ۲۰: «نمايشنامه‌خواني»، از: سيروس شاملو، به زبان فارسي‌

بُن

 

 „SAAL DER KATHOLISCHEN“

EDITH- STEIN- KIRCHE

ORTSTEILZENTRUM BRÜSERBEG

BORSIGALLEE 27- 29 / 53125 BONN

Tel:0228-257862

Flowchart: Terminator: چهارشنبه ۲۴ نوا‌مبر

 

 

ساعت ۱۹:۴۵ـ ۱۸: «وضعيت سياسی، اجتماعی و حقوقی زنان مهاجر از مليتهای مختلف در آلمان»

▪▪▪

ساعت ۲۲ـ ۲۰: «موسيقی آذربايجاني»، آواز: حسن جاويد، (از باكو)

  

 

 

برلين

 

TIYATROM

ALTE JAKOB STR.12/ 10969 BERLIN

Tel: 030- 6152020

 

Flowchart: Terminator: جمعه ۲۶ نوا‌مبر

  

 


 

ساعت۲۰:۳۰ـ۱۹:۳۰: گـروه كــر زنان ايرانــی، «بانـــو»، سرپرست: «مريم آخوندي»، (از كلن)

▪▪▪

ساعت ۲۲:۳۰ـ۲۱:۳۰: «شب شاعران ايراني»، كارگردان: سيروس شاملو، گروه تئاتر «شاملو»، (از سوئد)، به‌زبان فارسی، آلمانی و...

 

Flowchart: Terminator: شنبه ۲۷ نوا‌مبر

  

 


 

ساعت ۲۰:۱۵ـ ۱۹: «كثافت»، كارگردان: محمدعلی بهبودی، گروه تئاتر «زُيله ـ دي‌ولت»، (از اُبرهاوزن ـ برلين)، به زبان آلماني

▪▪▪

ساعت ۲۲:۴۵ـ ۲۱:۱۵: «موسيقـی مازنـدرانـي»، گروه «شواش»، سـرپرست: محمد مظاهری، (از ايران)

Flowchart: Terminator: يکشنبه ۲۸ نوا‌مبر

  

 

 


 

ساعت ۲۰:۱۵ـ ۱۹: «قاتل اجيرشده»، كارگردان: ليلی توماسيان، گروه تئاتر «ارامنه»، (از لوس آنجلس)، به زبان انگليسی ارمني

▪▪▪

ساعت ۲۲ـ ۲۱: «شب بوتيـمار»، كارگــردان: الـهـه گُل‌پـری، گروه تئاتر «گــذر»، (از ايران)، به زبان فارسي

▪▪▪

ساعت ۲۳:۳۰ـ ۲۲:۳۰: جشن پايانی فستيوال

«موسيقی آذربايجاني»، آواز: حسن جاويد، (از باكو)

 

*      هرگونه تغيير در برنامه‌ها به اطلاع خواهد رسيد.

    بهاء بليط:

۱ـ  برای نمايش‌های بزرگسالان ۱۵ـ ۱۲ يورو

۲ـ  نمايش كودكان ۵ يورو

۳ـ  يك شب ايرانی ۲۰ يورو

۴‌ ـ برنامه‌های تئوريك ورود آزاد

رزرو بليط از طريق تلفن تئاترهای مربوطه، و يا:

KÖLN TICKET- 0221/ 2801

(اين بليط، به عنوان كارت اتوبوس و اوبان هم، قابل استفاده است.)

«انجمن تئاتر ايران و آلمان»

تلفن و فاكس:        0228- 256720

تلفن دســتی:        0163- 2695142

اي‌ميل:   mmfallahzadeh@yahoo.de