پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

 

ترانه هایی از علیم قاسموف
 
باگیشلا منی

   
غزل فضولی
   
توز کیمی
   
ای نکلار
   
گل گل
   
 رهاب
   

 

 

 

جلوی کنسرتش را گرفتند

ما برایش کنسرت می گذاریم

 

 
   عالم قاسم اف، مشهورترين خواننده آذربايجانی برای كنسرت به ايران سفر كرده است. می خواهد بخواند، اما هنوز مجوز اجرای برنامه در تالار وحدت را به او نداده اند. ظاهرا كنسرت قاسم اف هم از بيم حمله گروه های فشار لغو شده و يا در ترديد اند كه اجازه اجرای آن را بدهند و يا ندهند؟

حمله به جشن خانه سينما، لغو كنسرت حسين زمان در اخرين لحظات، جلوگيری از كنسرت موسيقی بانوان در زنجان، كه قرار بود فقط برای بانوان اجرا شود، ندادن مجوز اجرای آخرين برنامه جشن خانه موسيقی ايران كه به اجرای موسيقی و حركات موزون آئينی كردی گروه موسيقی " شيما" اختصاص داشت، وهمچنين جلوگيری از كنسرت موسيقی گروه كوارتت جاز" اينتگرال" كه به مناسبت هفته ملی آلمان با همكاری سفارت فرانسه قرار بود در سالن رودكی به صورت عمومی برگزار شود و تنها با حضور مهمانان سفارت خانه و به صورت خصوصی برگزار شد و... همه اينها در كارنامه چند هفته گذشته قشريون و حزب الله سلطه يافته بر مجلس و شورای شهرتهران ثبت است. بنابراين تعلل در دادن مجوز كنسرت عاليم قاسم اف نيز چندان غير منتظره نيست.

اكنون حدود يك هفته است كه پوستر اين كنسرت روی در و ديوار تالار وحدت نصب است. قاسم اف در روزهای گذشته در تبريز بدون هيچ مشكلی كنسرت اجرا كرد، اما با شرايط به وجود آمده برای اجرای برنامه های موسيقی و كنسرت های خارجی در تهران، اجرای كنسرت قاسم اف در تهران زير علامت سئوال است.