پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

عباس جوانمرد
به صحنه باز می‌گردم
اما با يك گروه همآهنگ

 

دو كتاب پژوهشی و تحقيقی در مورد فعاليت‌های تئاتر ملی ايران به زودی به بازار كتاب عرضه می‌شود .

" عباس جوانمرد"( نويسنده , مدرس و كارگردان تئاترايران) دو كتاب در باره تئاتر نوشته كه زير چاپ است.

تئاتر نوين دراروپا،  نگاهی به آثار" ميرزا تبريزی”، "حسن مقدم" و" عبدالحسين نوشين" و همچنين تاريخ فعاليت‌های گروه هنر ملی خميرمايه دو كتاب جوانمرد را تشكيل ميدهد. اين دو كتاب تحت عناوين" تئاتر، هويت و نمايش ملی” و" تاريخ فعاليت‌های گروه هنر ملی” به بازار خواهد آمد.

"عباس جوانمرد" به بهانه دو كتابی كه زير چاپ دارد با خبرگزاری ايلنا مصاحبه كرد و گفت: سالهاست كه در محافل هنری از من سئوال می‌شود، چرا كمتر وقت صرف نمايش و يا اجرای آن می‌كنم. در جواب اين دوستان بايد بگويم كه ساخت نمايش بايد هدفمند باشد. اجرای بی‌هدف تئاتر در يكی از تالارها نه كمكی است به پيشبرد تئاتر و نه اساسا كاری مثبت.

تئاتر بر اين اساس استوار است كه يك تفاهم كلی و يك نگرش مشترك بين اعضای يك گروه نمايش وجود داشته باشد. اين امر شامل تمام عوامل يك گروه نمايشی اعم از كارگردان, طراح , نويسنده , بازيگر , عوامل فنی و ... می‌شود . اگر اين شرايط فراهم شود بطور حتم می‌توان بر روی صحنه تئاتر يك اثر ارزشمند و قوی را به نمايش گذاشت و به تاثير گذاری روی انديشه جامعه اميدوار بود.
اين شرايط اكنون سالهاست در ايران فراهم نيست و تا زمانی كه چنين شرايطی فراهم نشود من به عنوان كسی كه سال‌ها در زمينه اعتلای تئاتر كوشش كرده ام وارد فعاليت‌های اجرايی تئاتر نخواهم شد. حدود سه سال پيش در يك محفل رسمی پيشنهاد دادم تا مكانی برای تبادل انديشه‌های نسل قديم و جديد تشكيل شود، اما از آن زمان تا به حال حتی اسمی از آن مكان نيز نمی برند.