پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

تيم ملی فوتبال آلمان وارد تهران شد
تيم ملى آلمان براى اولين بار ميهمان ايران

   
 

 

تيم ملی فوتبال آلمان در ميان استقبال جمعی از فوتبال‌دوستان كشورمان، ساعت 14:35 به فرودگاه مهرآباد تهران وارد شد.
اتوبوس حامل بازيكنان تيم ملی آلمان توسط ماموران حراست كنترل می‌شد و اين اتوبوس با اسكورت به طرف محل استقرار كاروان تيم ملی آلمان فرستاده شد.
 تماشاگران علاقه‌مند به فوتبال كشورمان از ساعت 13:30 در اطراف ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد حضور داشتند، اما حراست فرودگاه تصميم گرفت بازيكنان و همراهان كاروان اعزامی تيم ملی آلمان از در ديگری خارج شده و از طريق جاده مخصوص كرج به هتل بزرگ آزادی راهی شوند .تنها يورگن كلينزمن و ميشاييل بالاك به طرف تماشاگران آمده، به ابراز احساسات آنان پاسخ گفتند.

با ورود اين تيم به ايران تيم ملى فوتبال آلمان در يك ديدار دوستانه، در روز شنبه با تيم ملى فوتبال ايران روبرو خواهد بود،

اولين روياروئی اين دوتيم در يك بازى رسمى بهنگام پيكارهاى دورمقدماتىجام جهانى سال ۱۹۹۸ در فرانسه بود كه در آن زمان تيم آلمان در بازيهاى گروه خود دربرابر ايران قرارگرفت و با نتيجه دوبرهيچ موفق بود.

در تيم آنزمان آلمان” يورگن كلينس من” در خط حمله آلمان در وى زمين بچشم ميخورد كه با گل خود و دومين گل اين تيم، پيروزى آلمان را قطعى ساخت. گل اول تيم آلمان دربرابر ايران در آن ديدار توسط ” اوليور بيرهوف” بدست آمدكه او نيز اينك بعنوان دستيار دوم ” كلينس من” در كادر رهبرىتيم ملى اين كشور جاى گرفته واين باردر كنار زمين، شاهد ديداردومين ديدار دو تيم ملى آلمان وايرا در تاريخ ديدارهاى ملى اين دوكشور خواهد بود.

كلينس من”  با كل ۱۰۸ بازى در تيم ملى ، در ناكامى تيم ملى آلمان در پيكارهاى فوتبال قهرمانى اروپا در اين سال در پرتغال كه سپس كناره گيرى” رودى فولر” از اين سمت سرپرستى اين تيم را بهمراه داشت ، بعنوان سرمربى تازه تيم ملى انتخاب شدو اينك  نه تنها، اوبلكه كل فوتبال آلمان اميدوار است  كه بدينگونه، چهارمين عنوان قهرمانى فوتبال جهان در د وره پيكارهاى سال ۲۰۰۶ ،  در خاك اين كشوردر اختيار او وملى پوشان تيم ميزبان قرارگيرد .

براى ” كلينس من” هم چنين مربى تيم ملى فوتبال ايران” برانكو ايوانكوويچ” چهره ناشناخته اى نيست. ”ايوانكوويچ” بهنگام همان پيكارهاى جام جهانى ۱۹۹۸ در فرانسه، بعنوان دستيار مربى تيم ملى كروآسى درديدار آلمان و كروآسى در دور يك چهارم ،دركنار زمين بچشم ميخورد كه نتيجه آن با برد سه برهيچ بنفع كرواسی پايان يافت.”ايوانكوويچ خود در آلمان مدت زمانى چند را در راه آموزش مربيگرى فوتبال پشت سرگذاشته وبا زبان آلمانى آشنائى دارد.

علاوه برملى پوشان آلمان و سرپرستان وهمراه آنان، هم چنين ” فرانتس بكن بائر” در ديدار آلمان و ايران حضور خواهد داشت كه نام وى در كشور ميزبان نيز بمانند ديگر كشورهاى جهان، با اعتبار زيادى در ورزش فوتبال روبروست. ” بكن بائر” يكى از بهترين بازيكنان فوتبال جهان در قرن گذشته و كاپيتن افتخارى تيم ملى كه اينك رياست كميته تشكيلاتى پيكارهاى جام جهانى سال ۲۰۰۶ را بعهده دارد، خود يك بار درسال ۱۹۷۲، همراه با تيم باشگاه ” بايرن مونيخ” بايران سفركرد و اينك براى دومين بارازدر شهر تهران ديدن ميكند.

اين بار او اما بعنوان يك كارشناس فوتبال بهنگام  پخش ديدار ايران وآلمان كه مسئوليت پخش زنده ومستقيم آن بعهده شبكه دوم تلويزيون آلمان Z.D.F.  واگذارشده است، درورزشگاه ” آزادى” حضوردارد.

در سفر به ايران همراه با تيم ملى آلمان، رئيس فدراسيون فوتبال اين كشور ”گرهارد ماير­ فولفلدر” نيز حضور داشته و در ورزشگاه” آزادى”  شاهد ديدار اين دوتيم خواهد بود. در وقت استراحت در بين دونيمه بازى  سپس او، چكى را بمبلغ يك ميليون ” يورو بخاطر كمك و يارى در راه آبادانى و نوسازى شهر زلزله زده ”بم”، در اختيار مقامات مسئول قرارخواهد داد.

 عكس ها مربوط است به ورود تيم آلمان به تهران - وحيد سالمی، مرتضی نيكبوز