پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 

 

 
 

 

 

 

 


برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 

باوركن
"انريكو" از گوگوش هم
صميمی ترخوانده!

 
   


 

"انريكو" درسال 1975، در مادريد متولد شد. وقتی 8 ساله شد مادرش او را نزد پدرش خوليو ايگلسياس فرستاد. دراين زمان خوليو در فلوريدای امريكا زندگی می‌كرد. انريكو تحت تاثير سه فرهنگ موسيقی امريكای جنوبی، امريكا و اروپايی، دوران كودكی و نوجوانی خود را گذاراند. 20 ساله و دانشجو بود كه اولين قرارداد خود را برای انتشار يك البوم و بعنوان يك خواننده گمنام امريكای مركزی " انريكو مارتينز" بست. نمی خواست زير تاثير شهرت پدرش "خوليو" باشد و به همين دليل راهی تورنتوی كانادا شد.

اولين البوم او درسال 1996 بيش از يك ميليون دلار به فروش رفت و بدين ترتيب بود كه انريكو پا جای پای پدرخود كه از معروف ترين خوانند گان جهان است گذاشت.

او نيز مانند پدرش "خوليو" به زبان‌های ايتاليايی، فرانسه و انگليسی می‌خواند، اما در سالهای اخير يك زبان ديگر را هم به زبان هائی كه با آن می‌خواند افزوده است: فارسی!

بدشواری می‌شد باور كرد كه خواننده‌ای از اسپانيايی زبان ترانه‌ای به فارسی بخواند، اما انريكو خواند و اتفاقا يكی از زيباترين آهنگ‌های گوگوش را هم خواند. اين آهنگ را در اين شماره برای شما انتخاب كرده ايم.

شبنم از ايران برای ما می‌نويسد: باوركن، در ايران بين جوانان  خيلی گل كرده و دست به دست ميشود. حتی خيلی‌ها نمی داننده خواننده اول اين ترانه گوگوش بوده است.

ترانه باوركن گوگوش رابا صدای انريكو ميشنويم.

 

باور كن - انريكه ايگلسياس