پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


شايسته ترش
امسال نبود!

   
 

 

خوليا مانتيا گارسيا، دختر شايسته كشور پرو ملكه زيبايی جهان شد. در مراسم امسال كه در شهر سانيای جمهوری خلق چين برگزار شد پس ازيك كورس رقابت يكصد و شش نفره سرانجام تاج ملكه زيبايی از روزانا ديويسون، دختر كريس دی برگ، خواننده معروف و مبارز ايرلندی به مانتيا گارسيا رسيد. شهر ساتيای چين برای دومين بار است كه ميزبان مراسم ملكه زيبايی جهان می‌شود.

در مراسم امسال به غير از ليونل ريچی خواننده سياه پوست و خوش صدای امريكايی كه چندين ترانه اجرا كرد و با هر ييك از زيبارويان حاضر در مسابقه دهها عكس يادگاری گرفت، ليزا اسنودان، مانكن بريتانيايی، آنجلا چو، گوينده هنگ كنگی و مك كلين، از آمريكا مجری برنامه‌ها بودند.

 

ليونل ريچی در مراسم امسال

گفته می‌شود گارسيای بيست ساله حال كه جايزه ده هزار دلاری را نصيب خود كرده می‌خواهد به عنوان ملكه زيبايی جهان وارد امور خيريه شود. پس از گارسيا مقام‌های دوم و سوم به كلوديا رودريگز از جمهوری دومنيكن و نانسی رندل از آمريكا رسيد. دختران شايسته ولز، مكزيك، آنتيگوا و استراليا نيز در ميان پانزده شركت كننده صف نخست اين رقابت بودند.

 

 

چند رقيب اصلي خوليا گارسيا