پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ابروی كمانی، لب قلوه ای، بينی سربالا،
سينه برجسته، شكم بی‌چربی و پلك‌های مشكی

حوريان "تَتو" شده
از مطب جراحان زيبائی بيرون می‌آيند!
همسر بدشانس علی اكبر ولايتی دراين راه جان باخت
و لگد به بخت شوهرش برای نشستن بر صندلی خاتمی زد

 
   

 

درايران، هر تازه واردی متعجب می‌شود كه چرا در شمال تهران بينى بسيارى از زنان شبيه هم است؟ يعنی كوچك، سربالا، زيبا و البته بيگانه با بقيه بافت و تناسب صورت! و يا چرا لب خيلی از خانم‌ها شبيه به هم و برجسته است؟ ابروها چرا كمانی اما دُم عقربی است و يا زيرپلك‌ها بدون آرايش هم سياه و زيباست. دراطراف ميدان ونك،  تابلو مطب پزشكان با هم رقابت می‌كنند. پزشكان جراح  پلاستيك و متخصص  پوست و مو و زيبايى هر يك به رنگ و خطی خود را معرفی كرده اند.

در طول روز، مخصوصا غروب ها، زنانی با
چسب زخمى روى بينى  از اين مطب‌های شبه كلينك خارج می‌شوند. روزهای بعد، آنها را می‌توانيد در جمع خيلی‌های ديگر كه هنوز كبودی عمل جراحی بينی و لپ، زير چشم و گونه را از زير حجاب نيمه باز به نمايش گذاشته اند، ببينيد كه مقابل ويترين مغازه‌ها چشم می‌گردانند. اين كبودی و چسب زخم، خود نشانه تشخص شده است. خيلی از زنان تا پيش از پايان عوارض و نشانه‌های جراحی زيبائی، حتی اگر قصد خريد هم نداشته باشند، خودی در مقابل ويترين مغازه‌های خيابان ميرداماد نشان می‌دهند!

به ارقامی كه زنان برای هزينه عمل جراحی زيبائی می‌گويند زياد نبايد باور كرد، زيرا اغلب برای پز، ارقام را دولا و چندلا می‌گويند والبته، با تمجيد از دست‌های طلائی فلان دكتر در فلان مطب!

اين ناباوری را وقتی از عمل "توتوورين" (خال كوبی زير پوست ابرو، دور لب، پلك چشم) و يا برداشتن خط شكسته اطراف لب و پف عوارض سن و سال در بالای پلك سئوال می‌كنيد، حتما فراموش نكنيد. نرخ‌ها در اين نوع زيباسازی‌ها واقعا هم نزد پزشكان مختلف متفاوت است، اما خانم‌ها اين تفاوت را چند برابر می‌كنند. و تازه، اغلب نيز مدعی اند كه پس از چانه زنی بسيار، دكتر اين رقم را قبول كرده است. بی‌راه نمی گويند. مطب جراحی زيبائی مثل دكان بقالی است و بايد در آن چانه زد، اما نه آنقدرها هم كه خانم‌ها می‌گويند، زيرا بالاخره يك جدول نرخی هم وجود دارد و خيلی‌ها از آن باخبرند. اين جدول را به نقل از يكی از پزشكان جراحی زيبائی در ادامه می‌آوريم.

پس از خيابان ميرداماد، كافی است سری به اطراف جام جم بزنيد. همانجا كه به شانزه ليزه تهران تبديل شده رستوران‌های پرشمار آن از گوشت مرغ تا گوشت نهنگ را كباب می‌كنند و جلويتان می‌گذارند. با جان آدمی زاد كاری ندارند، آن را گذاشته اند برای حكومت!

دراين رستوران ها، كافی است كمی چشم چران باشيد و كمی هم بی‌حيا. آنوقت به آسانی می‌بينيد كه خيلی از خانم‌ها سينه‌های خود را عمل كرده اند و برای نمايش و پز آن، به هر حيله كه تصورش را بكنيد متوسل شده اند. "طاعت از دست نيآيد، گنهی بايد كرد- در دل دوست(مرد) به هر حيله رهی بايد كرد".

خط سيگار بلندی را كه ميان دو لب دخترخانم هاست دنبال كنيد تا برسيد به لب‌های برجسته‌ای كه "توتوويرن" شده اند. كمی كه سر بالا برويد با دماغ سربالا روبرو می‌شويد، و سرازير كه شويد  برجستگی سينه‌های عمل شده را، از پشت مانتو‌های تنگ و جسبان در برابر چشم داريد.

كوچك كردن بينى،  بزرگ كردن لب، برداشتن چربی شكم، بزرگ كردن سينه، گونه سازى، باريك كردن ران ها، كشيدن پوست، صاف كردن چروك صورت و غيره از جمله جراحی‌های زيبايى است. البته آقايان هم وارد اين دالان شده اند، گرچه نه باندازه خانم ها.

هستند كسانی كه جان بر سر زيبا شدن از دست می‌دهند و هست پرونده‌های پرشماری در ديوان بلخ قوه قضائيه جمهوری اسلامی كه شاكی و متهم بر سر قيمت جراحی زيبائی و يا عملی كه موجب خرابی صورت مشتری شده با هم مسئله دار، يا بقول رايج در جمهوری اسلامی "مورد" دار شده اند. پيش می‌آيد كه دكتر خواسته زيرابرو را بردارد چشم را كور كرده، دختر دم بختی كه خواسته زيباتر به خانه بخت برود و حالا روی دست خانواده اش مانده است!

خيلی از ماهوتی‌ها و ياقوتی‌های دوران انقلاب حالا به طاغوتی‌های جمهوری اسلامی تبديل شده اند و به همين دليل، همه آنها كه از مطب جراحی زيبائی بيرون می‌آيد لامذهب و بی‌اعتناء به ارزش‌های اسلامی  مد شده در جمهوری اسلامی نيستند. چادر مشكی كربدوشين و مقنعه هم بر سر دارند. شايد عمل جراحی همسر علی اكبر ولايتی كه می‌خواست چربی شكمش را برداشته و خوش هيكل شود، پرسروصدا ترين مرگ جراحی زيبائی در اين سالها باشد. مرگی كه اجازه ندادند سرو صدايش زياد بلند شود تا ضربه از پشت بر كانديدای موتلفه اسلامی برای رياست جمهوری وارد نيآيد. او از اتاق جراحی زنده بيرون نيآمد و يكسره رفت بهشت زهرا تا دركنار شهدائی دفن شود، كه به عقلشان هم نمی رسيد، كار به اينجا بكشد كه كشيده است. به اينجا كه همسر كانديدای ارزشی رياست جمهوری شكمش را داده بود دست چندتا پزشك مرد كه برايش كوچك كنند!

شوری اين آش را از دهان رئيس سازمان پزشكی قانونی جمهوری اسلامی نيز بشنويد كه به خبرگزاری ايلنا گفت:

معمولا شكايات مطرح شده در جامعه پزشكی، در مورد رشته‌‏های مختلف جراحی اعم از جراحی گوش و حلق و بيني, چشم, جراحی پلاستيك و ترميمی است.