پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 
 

 

او نيز خاموش شد!

پورشريعتی

شاگرد ممتاز نخستين

کلاس روزنامه نگاری درايران

   
 

هوشنگ پور شريعتی روزنامه نگار پرسابقه مطبوعات در سه دهه 30- 40- 50 درگذشت.

پورشريعتی در لاريجان در شمال ايران متولد شد و از جمله کسانی بود که بخاطر علاقه و استعداد به ادبيات و نويسندگی در مسابقه ورودی "روزنامه نگاري" روزنامه اطلاعات شرکت کرد و با گذراندن دوره کوتاه روزنامه نگاری موسسه اطلاعات با عنوان خبرنگار در هيئت تحريريه روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد .

در آن زمان زنده ياد غلامحسين صالحيار سردبير و احمد احرار و مهدی (ر. اعتمادی ) معاون سردبير بودند.

با گذشت زمان بنا به توصيه داريوش همايون( که او نيز عضو هيئت تحريريه روزنامه اطلاعات بود) جمعی از روزنامه نگاران برجسته آن زمان از جمله پورشريعتی و صالحيار روزنامه آيندگان را براساس وعده هائی که داريوش همايون داده بود منتشر کردند. او گفته بود سهام آينده متعلق به کارکنان آن خواهد بود.

وقتی داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردی (وزارت فرهنگ و ارشاد کنوني) شد، پور شريعتی نيز مديرعامل خبرگزاری پارس شد.

با پيروزی انقلاب و تظاهرات مردم در مقابل خبرگزاری پارس به کناره گيری پورشريعتی از اين سمت انجاميد. پس از انقلاب نيز پورشريعتی برای برخی نشريه داخلی مقاله می نوشت . يکی از يادگارهای او شناسنامه ايست که در باره تاريخچه و وضعيت جغرافيائی و زندگی مردم لاريجان (زادگاه خودش) تهيه و منتشر کرد.

او نيز سرانجام، مانند جمع ديگری از روزنامه نگارهای پرسابقه ايران از ايران مهاجرت کرد وهفته گذشته در شهر لوس آنجلس آمريکا در کنار همسر و يکی از فرزندان دخترش که استاد دانشگاه در آمريکا ميباشد در اثر سکته مغزی درگذشت .