پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 جنگ بی‌ترحم برسر دلار
مردم خواندند
گوگوش گريست
!
گزارش "نگار سنائی” از سالن كنسرت- برای پيك هفته
 

ديشب، سرانجام و پس از چند هفته كشاكش پليسی – قضائی، كنسرت گوگوش با حضور او، اما بی‌صدای او در امريكا برگزار شد. كنسرت در "لاس واگاس" و در يكی از سالن‌های دانشگاه نوادای  اين شهر برگزار شد.
درواقع مردم بجای گوگوش خواندند و گوگوش بجای مردم شنيد!

تا آخرين لحظه‌ای كه گوگوش وارد سالن كنسرت شد، كسانی كه بليت خريده و در سالن جا گرفته بودند نمی خواستند باور كنند، به او اجازه رفتن روی صحنه را نخواهند داد، اما وقتی چنين اجازه‌ای داده نشد و خطر بازداشت او جدی شد، همه پذيرفتند كه گوگوش در سالن هست اما روی صحنه حق ندارد برود و نخواهد رفت. ماجرا بر می‌گردد به يك پرونده حقوقی- مالی كه از دل يك قرارداد كنسرت بيرون كشيده اند و كسانی كه پشت كنسرت‌های خارج از كشور كمين كرده اند.

پسر گوگوش "كامبيز" ترانه هائ خود را خواند و "مهرداد آسمانی” كه اكنون چند مدتی است دركنار گوگوش همه جا هست، ترانه‌های جديد و قديمی گوگوش را خواند. آن ترانه هائی كه بايد دو صدائی خوانده می‌شد، گوگوش از داخل سالن می‌خواند و مهرداد آسمانی از بالای سن. گوگوش در رديف اول برای خود جا رزرو كرده بود! اين يكی از فراموش نشدنی ترين كنسرت‌های خارج از كشور بود كه برگزار شد.

برخی ترانه‌های قديمی را مردم از داخل سالن پا به پای مهرداد آسمانی و گوگوش كه در سالن نشسته بود می‌خواندند و اركستر با آنها همراهی می‌كرد. اوج هيجان اين كنسرت، لحظاتی بود كه مهرداد آسمانی ترانه "گل بی‌گلدون" گوگوش را آغاز كرد و مردم با او همراهی كردند و به بند " گل بی‌گلدون نميشه" مردم "گل بی‌گوگوش نميشه" را اضافه كردند و همه خواندند. گريه گوگوش در رديف جلو تماشاچيان، هيجان آنها را چندين برابر كرد، اما كسی مرگ كسی را شعار نداد!

تا آنجا كه من و همراهانم با احتساب صندلی‌ها و گنجايش سالن حساب كرديم بين 5 تا 5 هزار و 500 نفر در سالن بودند. بهای بليط رديف اول تا 500 دلار می رسيد و بهاي رديف های وسط 150 تا 200 دلار. همزمان با اين كنسرت، در سالن يكی از هتل‌های لاس واگاس آنها كه جلوی كنسرت گوگوش را گرفته بودند، خود كنسرتی را با حضور و شركت بهترين خوانندگانی كه دراختيار دارند ترتيب داده و پوشش تبليغاتی وسيعی هم به آن داده بودند تا بازار كنسرت گوگوش را كساد كنند. از آن سالن و كنسرت هم دوستان من خبر دادند كه جمعيت قابل توجهی هم به آن كنسرت رفته بود و جالب اينكه عده‌ای بليت هر دو كنسرت را داشتند و نيمی از اين و نيمی از آن را ديدند. خلاصه اش اين كه هنر آلوده به دلار امريكائی ديشب كفر خيلی‌ها را درآورده بود و بر باعث و بانی اين بازی لعنت می‌فرستادند.

لاس واگاس، ديشب بر خلاف شب‌های ديگر قرق قماربازان نبود، بلكه در قرق ايرانيانی بود كه آمده بودند تا كنسرت موسيقی ببينند و بشنوند، اما حكم "دلار" كجا حاكم تر از مركز قمار امريكا "لاس واگاس"؟

 

( هفته گذشته خلاصه‌ای از مصاحبه گوگوش را در پيك نت منتشر كرديم. برای آشنائی بيشتر با آنچه ديشب در كنسرت گوگوش روی داد، آن مصاحبه را هم در ادامه می‌آوريم)

  

مصاحبه تلويزيونی گوگوش
كوتاه
نمی آيم

 و دست مافيا
را رو می‌كنم

درايران بارها احضار و بازداشت شدم و بعد از دوم خرداد نيز
توسط باند سعيد امامی بازجوئی شدم. می‌دانم كدام مافيا،
درخارج از كشور هم می‌خواهد گلوی مرا در چنگش داشته باشد
!
من برای مادران جنگ ديده خواندم و دست معلولين جنگ را می‌بوسم
دست امنيتی سيمای ج. ا، از تهران تا لس آنجلس و دوبی دراز است

   

"گوگوش" خواننده ايرانی، مصاحبه مفصلی با "مهرداد آسمانی” كرد.او در ابتدای مصاحبه اش گفت، كه در سالهای بعد از انقلاب بارها و بارها احضار و بازداشت و دو بار نيز زندانی شده بود.

گوگوش گفت، كه يكبار نيز بعد از سال 76 توسط باند سعيد امامی احضار و بازجوئی شده بود.

او در حالی كه در نيمه‌های مصاحبه اشك می‌ريخت از جوانانی تجليل كرد كه 8 سال جنگيدند تا از ناموس و وطن خود دفاع كنند.

گوگوش كه دراين بخش از مصاحبه خود اشاره به ترانه هائی داشت كه پس از خروج از ايران پخش و اجرا كرده و متاثر از جنگ و آوارگی و زندان است گفت:

من آرزوی هزاران زن اين سرزمين را بازگفتم. زنانی كه آرزو داشته در دوران جنگ مرد بودند تا می‌توانست پا به پای اين جوانان در جنگ شركت كنند.

گوگوش در همين بخش از مصاحبه و در دفاع از دو ترانه "زرتشت" كه دفاع از ميهن افسانه‌ای و سرزمين كهن ايران است و ترانه "من اگر خواندم، برای بچه‌های جنگ"، كه سلطنت طلب‌ها او را بر سر همين ترانه‌ها زير فشار گذاشته اند گفت:

من دست خانواده‌های شهدا و معلولين جنگ را می‌بوسد، چرا كه خود را وامدار آنها ميدانم. گوگوش در حالی كه اشك ميريخت زيباترين خاطره خود را آزادی خرمشهر بيان كرد و گفت: روزی كه برای اولين بار بعد از انقلاب او توانستم به ميان مردم رفته و غريو شادی سر دهم، روزی بود كه خرمشهر آزاد شد.

در بخش ديگری از اين مصاحبه گوگوش گفت:

بعد از انقلاب آنچنان در تنگ دستی و فقر گرفتار آمدم كه مجبور شدم حتی لباس هايم را بفروشم تا بتوانم خرج زندگی خود و مادر پير و پسرم را تامين كنم.

اين مصاحبه بدنبال تنگناهائی كه برای كنسرت گوگوش در خارج از كشور بوجود آورده اند انجام شد و به همين دليل گوگوش در بخشی از مصاحبه خود كه در ايران بازتاب وسيعی داشته گفت:

نه تنها در ايران صدای مرا خفه كردند، بلكه حالا در آمريكا هم می‌خواهند همين كار را با من بكنند. با حكم دادگاه فعلا از روی صحنه رفتن محروم شده ام.

گوگوش از مافيای اقتصادی سخن گفت كه چون اختاپوس از ايران تا دبی و لس آنجلس پنجه هايش حضور دارد و برای او پيام داده است اگر با آنها همكاری نكند به او اجازه نخواهند داد در هيچ جای دنيا كنسرت اجرا كند.

گوگوش گفت كه به اين پيام گردن نگذاشته و به همين دليل نيز درست چند روز مانده به اولين كنسرتی كه قرار بوده بعد از يكسال و نيم و بعد از فروخته شدن بليط و پرداخت همه هزينه‌ها از سوی خود وی و همراهانش اجرا شود جلوگيری كرده اند. گوگوش گفت كه همان مافيا كه شامل عليرضا امير قاسمی مدير شبكه تپش و مسعود جمالی و بقيه گروه سرمايه گذاری كه خود امير قاسمی هم نام آنها را عنوان نمی كند و تنها به گروهی سرمايه گذار بسنده می‌كند با حكم دادگاه جلوی كنسرت او را گرفته اند. گوگوش گفت كه كمپانی "ندرلندر" دراين ماجرا سهيم است.

نكته جالب و قابل توجهی كه پس از مصاحبه گوگوش برای بسياری از ايرانيان- بويژه در داخل كشور- مطرح شده آنست كه شبكه تپش از جمله شبكه هائی  تلويزيونی خارج از كشوراست كه به هيچوجه در آنها بحث سياسی نمی شود و اكثر سريالهای سيمای جمهوری اسلامی از آن پخش می‌شود.

مصاحبه گوگوش و اين سياست شبكه تپش، يكبار ديگر اذهان را متوجه بودجه محرمانه‌ای كرده كه سيمای جمهوری اسلامی برای امور امنيتی و تبليغاتی دراختيار دارد و گفته می‌شود در سالهای اخير بجای يورش به خانه‌ها برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره و قبول هزينه جهانی اين اقدام، با استفاده از آن كيسه محرمانه، تاثير گذاری روی تلويزيون‌های فارسی خارج از كشور را تا حد به خدمت گرفتن آنها و همسو ساختنشان با سياست‌های كلی سيماری جمهوری اسلامی استفاده كرده است.

پس از پخش اين مصاحبه، درايران محافلی برای كمك به گوگوش و حتی پرداخت بدهی‌های او پيشقدم شده اند، كه خود او نيز در پايان مصاحبه اش به آن اشاره كرد.

اطلاعات امنيتی مديرتلويزيون تپش

پس از مصاحبه تاثير گذار گوگوش، كه جز كانال مصاحبه كننده، هيچ كانال تلويزيونی ديگر خارج از كشور، آن را پخش نكرد، اميرقاسمی مدير شبكه "تپش" كه گوگوش او را متهم به داشتن ارتباط با مافيای داخل كشور كرده است، در يك مصاحبه شركت كرد. او در اين مصاحبه تنها توانست به دو نكته عليه گوگوش و مصاحبه اش اشاره كند كه يكی از اين دو نكته خود دليلی شده است بر داشتن روابط امنيتی وی با سازمان امنيت موازی و سيمای امنيتی جمهوری اسلامی. او گفت كه گوگوش با دختر يكی از سران جمهوری اسلامی به سونا می‌رفته است! و خانه اش را هم 5 ميليون تومان اجاره داده است.