پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


ازفيلم"عصرعاشورا" تا فيلم "فحشاء"
بازی بی‌نمك
ضرغامی
با كمك ده نمكی

   
 

تاريخ مصرف اين بازی بی‌مزه، با فيلم عصرعاشورائی كه سردار ضرغامی ساخته بود و سعيد امامی و حسين شريعتمدای هم دستی در سناريوی آن داشتند بايد تمام می‌شد، اما چون چيز ديگری در چنته ندارند، آن را با كمی رفوه كاری، هرچند وقت يكبار، به اشكال مختلف به ميدان می‌آورند.

فيلم عصرعاشورا را بر اين مبنا ساخته شده بود كه طرفداران خاتمی در انتخابات 76 ضد دين اند و بعد از ظهر عاشورا در شهرك غرب تهران می‌رقصيده اند. چند تنی از خانم هائی كه دم دست دارند را پيش انداخته و اين فيلم را ساخته بودند. تق ماجرا خيلی زود درآمد. پس از پايان انتخابات پرونده اين صحنه سازی كه به حمايت از ناطق نوری تهيه و در بوق شده بود رو شد و ضرغامی را كه معاون وزارت ارشاد بود اخراجش كردند. هنوز به خانه نرسيده، از غيب فرمان آمد كه برود به تلويزيون. علی لاريجانی حكم معاونت سينمائی تلويزيون را برايش نوشت و رفت آنجا. در دوره دوم رياست جمهوری خاتمی كه او را نيمه جان كرده بودند، ضرغامی شد معاون پارلمانی سيمای جمهوری اسلامی و حالا هم شده سرپرست اين سيما.

آن سناريو را چند ماه پيش دادند دست "ده نمكی” رهبر وقت انصار حزب الله تهران تا آن را تكميل كرده و يك فيلم بسازد. اين بار سوژه را بر اين مبنا قرار دادند كه فحشائی كه در جامعه وجود دارد هم بدليل فقر است و هم به دليل مقابله نكردن با بی‌حجابی و بدحجابی و تهاجم فرهنگی.

اين فيلم را ده نمكی ساخت، البته با چند هنرپيشه آماتور. يكی از آنها "ازغدی” شكنجه گر مخوف دهه 60 زندان اوين است كه از عدالت و عدل حكومت علی دراين فيلم داد سخن می‌دهد و يكی هم فردی ترياكی كه ادای نقال‌ها را در می‌آورد و تهران را ام الفساد و لايق ويرانی معرفی می‌كند. شالی سبز به گردن دارد تا شبيه مداحان جبهه جنگ شود. البته از نوع ترياكی اش!

چند زن هم دراين فيلم برای ده نمكی بازی می‌كنند كه بايد با هم آشنا باشند. تم اصلی همان سوژه ايست كه بموجب آن حالا بسيج دانشجوئی را شير كرده و به ميدان فرستاده اند تا عليه فقر شعار بدهد. توسط چه كسانی به ميدان فرستاده شده اند؟ توسط همان‌ها كه به ده نمكی گفته اند برو فيلم بساز. ده نمكی را چه كسی شير كرده؟ همان كه مملكت را غارت كرده! همان كه فيلم عصرعاشورا را سفارش داده بود تا ناطق نوری رئيس جمهور شود!

به اين ترتيب، دايره توطئه كامل می‌شود و دو سر آن به هم می‌رسد: تمام مشكلات ناشی از تهاجم فرهنگی غرب است و وجود فقر در مملكت. اما عناوين روزنامه هائی كه ده نمكی جلوی دوربينش می‌آورد از حد " خانواده 10 استاندار در تهران زندگی می‌كنند" و از اين نوع عناوين است و به نقل از روزنامه‌های رسالت، ابراز و كيهان...

يك عكس از برج‌های تهران، عكسی از قصر افسانه‌ای ناطق نوری، خانه عسگراولادی، بارگاه رفسنجانی و واعظ طبسی و... در اين فيلم نيست.

اين حقه بازی و عوامفريبی، دراين حد و مرزهم باقی نماند. برای بازار گرمی گفتند فيلم ده نمكی را اجازه نمايش نداده اند و او آن را برای مقامات فرستاده است. اما صدها هزار سی دی آن در بازار است و گفته می‌شود در 5 ميليون تكثير كرده اند و روی شبكه اينترنت هم فرستاده اند. به خرج و هزينه شورای تبليغات اسلامی! بگيريد و برويد جلو تا برسيد به احمد جنتی.

درحاشيه اين فيلم سازی و سناريو بازی، چند سايت اينترنتی هم راه انداخته اند، تا دل جانبازان و متدينين آب شود!

تعزيه سازان، چند تنی را هم جلو انداخته و صحنه هائی را كه در اين عكس‌ها می‌بينيد در پارك‌ها و خيابان‌ها درست كرده و عكس گرفته و روی شبكه اينترنت فرستاده اند. به اين ترتيب تمام مشكل مملكت همين است كه می‌بينيد و فحشاء هم ريشه اش همين است كه می‌بينيد.

وقتی از سينما و سی دی و اينترنت می‌توان همه نوع استفاده‌ای را كرد، چرا از آن استفاده نكنند؟!

اين محصول بی‌نمك، ساخته و پرداخته ضرغامی و ده نمكی است و مديربرنامه هم مافيايی كه احمد جنتی در كانون آنست.