پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
  

درانتظار

ما سكوت می‌كنيم،
تا تباهمان كنند
ما غلاف می‌كنيم،
تا به‌راهمان كنند

يا پناه می‌بريم،
تا پناهمان دهند
يا عبور می‌كنيم،
تا نجاتمان دهند

انتظار می‌كشيم
تا صدايمان كنند
اعتراف می‌كنيم،
تا رهايمان كنند

التماس می‌كنيم،
بلكه فرصتی دهند
بلكه رحمتی به جان
بی‌زبانمان كنند

زنده‌ايم و پيش چشمشان
نفس نمی‌كشيم
می‌رويم در قفس
كه قصد جانمان كنند

روزگار بدتری
در انتظار كار ماست
ما در انتظار او
و او در انتظار ماست

26آذر- الپر