پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 


نسل خسته!
                       گيله مرد

 
   

ما كه هستيم ..؟؟؟
فرزندان نسلی كه صنعتش ساختن سقاخانه
سياحت اش؛ زيارت ائمه اطهار
طبابتش ؛ دخيل بستن
راه حل مشكلاتش؛ نذر و سفره
مراسم ملی اش ؛ زنجير و قمه زدن
تفريح و سر گرمی اش؛ روضه خوانی
فرهنگش؛ شهادت بود و هست .
دل شير می‌خواهد كه خلاف جريان آب شنا كنی .


** اين دو سه خط را از اين بابت نوشتم كه يكی از من پرسيده بود چرا هزار سال است ما دور خودمان می‌چرخيم و به هيچ جايی نمی‌ رسيم .