پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


هرمز فرهت
نخبگانی كه ايران و انقلاب
راازحضورآنان محروم كردند
نه از انقلاب نشانی ماند و نه از انقلابيون
اما فاجعه سلطه انديشه های معيوب
برانقلاب و ايران، همچنان باقی است

 
   


 

هرمز فرهت، آهنگساز و محقق موسيقى ايرانى است. او نيز در جمع آن هزاران هزار تنی است كه در آغاز انقلاب 57 ايران را ترك كردند. بعدها صدها هزار تن ديگر نيز به او پيوستند، كه نه وابسته به نظام سرنگون شده بودند و نه جانشينی برای خود داشتند. آنها كه با تصور انقلاب يعنی درهم كوبی همه چيز و تاراندن همه كس و بعدها كشتن هر دگرانديشی، هنوز هم بر همين طبل می‌كوبند، گرچه نه انقلاب نشان مانده و نه از انقلابيون!

صدها هزار تن از نخبگان ايران كه فرهت نيز از سرآمدن آنست، در سال های و دهه های مختلف با دلائل و انگيزه های متفاوت: سياسی، جنگی، اقتصادی، فرهنگی و اكنون.... بيم از ادامه نخبه كشی و نخبه گريزی در جمهوری اسلامی جلای وطن كردند. چگونه می‌توان تصور كرد كه حاكميت و تامين كنندگان بودجه عظيم مدارس تيزهوشان در ايران ندانند كه از جمع شاگردان مدرسه تيزهوشان ايران بندرت فارغ التحصيلی در ايران باقی مانده است. رفته و جذب كشورهای اروپائی و حتی اخير جذب كشورهای خليج فارس شده اند! برندگان مسابقات المپيك رياضی و فيزيك نيز... و اينها از نسل دوم و سوم اند كه در جمهوری اسلامی متولد شده و همين نظام برای آن ها هزينه كرده است. می‌روند و باز نمی‌ گردند و آنها كه رفته بودند نيز حاضر به بازگشت نيستند. تا خانه تكانی حكومتی نشود، اين بازگشت ممكن نيست. نه تنها ممكن نيست كه از جمع خدمتگذاران تحصيل كرده حكومتی نيز به آنها خواهند پيوست. اين ثروت در خارج از ايران جمع شده است. شايد سردار محسن رضائی با پيشوند "دكتر" ريگ ته جوی شود، اما بسياری نه!

 

هرمز فرهت

- تحصيل موسيقى نزد واهه جينگوزيان (نوازندگى ويولون)، نصرالله زرين پنجه (سه تار) و حسين صبا (سنتور)،

-    اخذ درجه ليسانس از دانشگاه كاليفرنيا، فوق ليسانس از كالج ميلز سانفرانسيسكو و گذراندن دوره عالى نزد داريوس ميلهاتود (آهنگساز مشهور فرانسوى) و اخذ درجه دكترا از دانشگاه كاليفرنيا و كار با آهنگسازان بزرگ: روى هاريس و لوكاس فاس.

-   استاديار دانشگاههاى لانگ بيچ، يومبى. ال. اى، رئيس شوراى موسيقى در سازمان راديو و تلويزيون ملى ايران (۱۳۵۶ - ۱۳۴۷)، رياست بخش موسيقى در دانشكده هنرهاى زيبا (دانشگاه تهران)، معاون هنرى دانشگاه فارابى و... رئيس دپارتمان موسيقى دانشگاه دوبلين ايرلند ( تا ۱۳۷۴).

-   آثار: سيمونيا كنچرتافته براى هفت ساز تنها، سوپراند و اركستر، سه آواز سعدى براى سوپرانو و اركستر، كنسرتو براى فلوت و اركستر زهى، پارتينا براى كوئينت سازهاى بادى، سوئيت ايرانى و... موسيقى متن فيلم «گاو» (ك. داريوش مهرجويى ۱۳۴۷).

-       كتابها: برداشت «دستگاه» در موسيقى ايرانى، مقالات در دايرة المعارف گرووز و...

 

خود می‌گويد:

«من مى دانم اگر هموطنانى هستند كه از من نامى شنيده اند، بيشتر در رابطه با فعاليت هايم در زمينه موسيقى بين المللى و آهنگسازى بوده كه كاملاً بجاست. از طرفى آن بخش از زندگى حرفه اى اينجانب كه با موسيقى ملى آميخته است كلاً شناخته شده نيست، اين سه علت دارد: اول اين كه بيشتر عمرم در خارج از ايران گذشته است. دوم اين كه نوشته هايم در زمينه موسيقى ملى كلاً به انگليسى بوده و در خارج از ايران به چاپ رسيده است. سوم اين كه به رغم آشنايى عملى كه با دو ساز ايرانى (سه تار و سنتور) دارم، كارم نوازندگى و خوانندگى نيست. مردم عموماً مجرى موسيقى را مى شناسند و براى بسيارى، موسيقى شناسى جدا از خوانندگى يا نوازندگى مفهوم زيادى ندارد.»

هرمز فرهت در آغاز تابستان ۱۹۷۹ (۱۳۵۸)، ايران را ترك كرد و براى تدريس و آهنگسازى به كشورهاى مختلف رفت و به عنوان استاد ميهمان در دانشگاه بلفاست مشغول شد. سه سال بعد به مقام استاد و رئيس دپارتمان موسيقى دانشگاه دوبلين (پايتخت ايرلند) رسيد و هنوز در آن دانشگاه مشغول تدريس است. او هنوزاز معتبرترين چهره هاى دانشگاهى - هنرى ايران در سراسر جهان موسيقى شناسى است.