پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته 

 

 

 

 

 سالی ديگر از خاموشی او گذشت
چند ترانه لطيف
از "سياوش كسرائی"

 

پرستوی فراری از بهارم
يك امشب ميهمان اين ديارم
چون ماه از پشت خرمن ها برآيد
به ديدارم بيا چشم انتظارم

مرا گفتی كه دل دريا كن از دوست
همه دريا از آن ما كن ای دوست
دلم دريا شد ودادم به دستت
مكش دريا به خون پروا كن ای دوست

تن بيشه پر از مهتابه امشب
پلنگ كوه ها در خوابه امشب
به هر شاخی دلی سامان گرفته
دل من در برم بی‌تابه امشب

من و تو ساقه يك ريشه هستيم
نهال نازك يك بيشه هستيم
جدائی مان چه بار آورد؟ بنگر!
شكسته از دم يك تيشه هستيم