پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

يادی از دكتر مهندس " مسعودافسری
گالری ديدنی
آثار تاريخی
و مرمت شده كاشان
   
 

در ايران، حادثه رانندگی در دهه 70 با اعدام و ترور در دهه 60 به رقابت برخاست و بر آن غلبه كرده است. البته، شمار قربانيان اين هر دو، هنوز به آمار قربانيان جنگ پوچ باعراق برای صدور جمهوری اسلامی، كه از فتح خرمشهر به بعد آغاز شد نمی رسد.

حادثه در جاده‌های ايران قربانيانی در اين سالها گرفته، كه‌ای بسا، جمعی از آنها ممكن بود در آينده سر از زندان درآوردند، ترور شوند و يا اعدام. حجت الاسلام موحدی ساوجی از جمع مجلسيان دوره پنجم، که پس از این مجلس به جمع معترضان پیوست. (او بانگ اعتراض علیه دستگیری پسرش که به جرم تقلید از آیت الله منتظری سر از زندان در آورده بود برداشت)، و عليرضا نوری نماینده پیگیر زندان های مخفی در مجلس ششم و برادر عبدالله نوری ازاين دسته اند و.... بگيريد و برويد به جلو؛ البته منهای آنها كه در حادثه قطار نيشابور كشته شدند و يا براثر سقوط هواپيما و هلیکوپتر!

به چشم مردم ايران، مرگ ديگر حادثه نيست، همچنان كه گرفتن رشوه ننگ نيست، دروغ منع و جنايت هولناك نيست... بر ملت است، هرآنچه از حاكميت است!

در اين سال‌ها چهره هائی در جاده‌های ايران قربانی حادثه رانندگی شده اند، كه كم از فلان شخصيت سياسی و يا نظامی در ايران نبوده اند، اما مطبوعات و مردم كمتر می‌دانسته اند، آنها كه بوده و چه كرده اند. از آن جمله است "مسعودافسری” كه دكتر مهندس آرشيتكت بود و در يك حادثه رانندگی همراه با همسرش كشته شد. اتومبيلی از پشت به اتومبيل حامل آنها زد. چنان پرقدرت كه اتومبيل پرت شد و مسعود افسری همراه با همسرش از درهای از هم گشوده شده اتومبيل به خارج پرت شدند و ديگر برنخاستند!
 

 

خانه بروجردِی ها

مسعود افسری متولد كاشان و عاشق كاشان بود. پدرش طراح قالی‌های منظره‌ای و عكس دار بود و مادرش نيز.

افسری از دانشگاه ملی سابق – بهشتی كنونی- فارغ التحصيل شده بود و با 40 سال سن از جوان ترين دكتر مهندس‌های آرشيتكت ايران. كارشناس ارشد اداره كل ميراث فرهنگی بود و در دانشگاه كاشان معماری سنتی ايران را تدريس می‌كرد.

آنچه كه مشوق ما برای معرفی او و تكرار افسوس از خاموشی اش شده، نه تکرار آنچه كه در بالا برشمرده شد، بلكه نقشی است كه وی در مرمت آثاری نظير "خانه آل ياسين"،  "خانه عطارها"، "خانه عامری ها"، "حمام سلطان ميراحمد" و بافت تاريخی بازار كاشان داشت و از طراحان ساختمانی مثدان زوجاجی كاشان و ميدان شاهين شهر اصفهان.
 

 

خانه آل ياسين

او از نخستين مهندسينی بود كه برای مرمت ارگ بم كه زلزله به جانش افتاد اعلام آمادگی كرد.

اين هفته، يكسال از آن حادثه رانندگی و كشته شدن مهندس افسری می‌گذرد. ما فكر می‌كنيم درضرورت اين يادبود، هيچ دليلی قانع كننده تر از يادگارهائی كه او در كاشان از خود بر جای گذاشت نيست. آثار تاريخی كه او دركاشان از مبتكران بازسازی و مرمتش بود، يك گالری است.

 

 

خانه عباسيان

 

 

سردر خانه بروجردِی ها

 

 

تيمچه امين الدوله بازار كاشان