پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


يك مرد و چند زن!

 
   

بچه كه بوديم وقتی يه كار اشتباه می‌كرديم فورا دليل ميوورديم . اما الان يادگرفتيم (گرفتن) كه اول دليل مياريم بعد كارمون رو انجام می‌ديم و مسلما هميشه برای انجام كارهای اشتباهمون بايد يه بهونه داشته باشيم .

خيابون .محل كار . خونه . تو فاميل . همسايه‌ها ... همه اينارو وقتی مرورمی كنم می‌بينم اينجا  جنس برتر، حتی  از نظر عددی هم برتری دارن . منافع كه نمی شه گفت اما يه چيزی بيشتر از اون شايد باعث ميشه كه هر لحظه يه آمار از تعداد دخترها و پسرها اعلام می‌كنن و شديدا تاكيد دارن كه خيلی از دخترا احتمالا و يا بطور حتم موفق به ازدواج نخواهند شد (چنين موفقيتی با اين آماری كه ميدن خيلی بايد بزرگ باشه)

اگر منظور از ازدواج تشكيل نهاد خانواده بصورت پايدار  باشه و هدف از طرح چنين آمارهايی نگرانی از به مشكل افتادن از بسياری جنبه‌ها برای دختران و پسران باشد، شايد روزنه‌ای برای اميد باقی بماند كه اين عدد و رقم‌ها فقط بخاطر  خود ما هست .

اما فقط نميشه به اينها اكتفا كرد ... اگر مسئه اعتماد باشه من به شخصه به چنين آمارهايی اطمينان ندارم، مثل خيلی از مسائل ديگه كه هدف تامين آينده و آسايش برای زنان بود، اما در باطن عمل چيز ديگری بود و بسياری خانه‌ها ساخته شد و انگار كه بی‌ديوارترين خانه برای زنان بود .

خبرگزاری سينا با درج اين خبر نگرانی خودش رو اظهار كرده :

دو ميليون و چهارصد هزار دختر دم بخت برای ازدواج لحظه شماری می‌كنند

روشن  است كه اگر دختران بيش از پسرها باشند ... شايد در چنين جامعه‌ای نتوانند و نگذارند به تنهايی زندگی كنند . بنابراين ممكن است بعد از سالها به وضوح شاهد پديده چند همسری باشيم .مسئله‌ای كه در حال حاضر به گوش می‌خورد تا به چشم . خيلی پيش آمده كه واژه صيغه برای اين كارها راه حل مناسبی باشد . چه بهانه هايی كه مردان برای صيغه نياوردند و شايد بدون بهانه و پنهان توانستد اين كار را انجام دهند . چند همسری امريست  كه در آيات الهی هم به آن اشاره شده . اما هميشه برای آن مواقع اضطرار ذكر شده . شايد در آن زمان بسياری مسائل باعث رواج چنين مسئله شده بود . اما حالا ؟ بايد خودمان اظطرار ايجاد كنيم .

بهانه و دليل لازم نيست. شما كه الان هم به راحتی می‌توانيد به اين مسئله پايان دهيد . به كرات شاهد بوده ايم كه بسياری از زنان بعد از مدتها فهميده اند كه صيغه در زندگی آنها هم بوده و بی‌خبر زندگی كرده اند .

عادت كرده ايم برای كارهای غير معمول هم عادت‌های معمول بياوريم .طرف را قانع كنيم و احساس كنيم كه با خيال راحت كارهايمان را انجام می‌دهيم و به عقب برنمی گرديم هرگز!

فعلا لحظه شماری كنيد تا لحظه شما هم با اسب سفيد فرا رسد !!!