پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته 

 

 

 

 

 
 

 

 يك فيلم كردی
"
مرثيه برف"
در جشنواره فجر

 

«جميل رستمي» كارگردان فيلم «مرثيه برف»-  از فيلم های كردی تازه توليد شده در منطقه كردستان - در جريان برگزاری بيست و سومين جشنواره فجر و در بخش آسيايی اين جشنواره، جايزه بهترين كارگردانی را به خود اختصاص داد.

»احمد ميرعلايي» تهيه كننده فيلم «مرثيه برف» است. اين فيلم كه به زبان كردی است، داستان غربت و غريبی دختر كُردی است  به نام "روژين" كه برای فرار از سرنوشتی كه ديگران برايش رقم زده اند به آشنايی غريب پناه می‌برد.
رستمی خود می‌گويد:

اين فيلم با هر زيرنويسی برای تمام جهان امكان اكران دارد. طرح فيلم در سال 79 شكل گرفت و با مطالعه كتاب های شيخ صنعان و ميرداماد و تحقيق روی اشخاص مختلف و سالك هايی كه به سلوك رفته بودند، ديدم چه خوب است اين داستان ها را امروزه ببينم و چون خودم كرد هستم  داستان را به كردستان بردم. داستانی عاشقانه، كه بازيگران آن همگی بومی هستند و "شادی وريانی” بازيگر نقش اول زن فيلم، بسيار روان و صادقانه ايفای نقش كرده است. بازيگران همه به زبان كردی تسلط دارند و به همين دليل بيننده فيلم كاملا نسبت به فضای فيلم احساس نزديكی طبيعی می‌كند. رستمی پيشتر فيلم كوتاه »دردسر پسر بودن» را ساخته بود كه با استقبال و تحسين روبرو شد.