پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 


هنر شهردار مسجدگرای تهران
نگارخانه های تهران
تبديل می‌شودند به نمازخانه!

 

   

چون مسجد كم داريم و لابد روی گردانی نسل جوان از دين حكومتی، نه روضه خوانی بی‌وقفه، پخش گوشخراش و بی‌وقفه نوحه و زاری از بلند گوی مساجد محله هاست، بلكه از كم مسجدی است(!) گالری های تهران را يكی بعد از ديگری به نماز خانه تبديل می‌كنند!

مبتكر اين تغيير هويت، شهردار مسجدگرای تهران است.

يك گالری از نگارخانه برگ را اخيرا كرده اند نمازخانه.
اين گالری وابسته به شهرداری تهران است و در خيابان وليعصر (عج) واقع است. تا چندی پيش ازجمله پررونق‌ترين گالری‌های شهر تهران به‌شمار می‌رفت.
سازمان زيباسازی شهر تهران، كه زيبائی را در بالا بردن مناره های مساجد خلاصه كرده، برای آنكه گالری را تعطيل كند، نمی‌ توانست همه نگارخانه های آن را نماز خانه كند، زيرا در همان يك نماز خانه جديدش هم 5- 6 نفر بيشتر جمع نمی‌ شوند. به همين دليل يك نگارخانه ديگر آن را هم كردند بخش اداری سازمان زيبا سازی شهرداری!


حالا، هنرمندانی كه از ماه‌ها پيش اين نگارخانه را برای نمايش آثارشان رزرو كرده بودند، يكی پس از ديگری مجبور شده اند اعلام انصراف كنند.

 يكی از اعلام انصراف دهندگان می‌گويد:

با روی كار آمدن مسؤولان جديد شهرداری تهران در سال گذشته بسياری از نگارخانه‌ها غيرفعال و يا تعطيل شدند. برای مثال از چهار سالن نمايش نگارخانه برگ فقط يك سالن و  آن هم نيمه فعال باقی مانده است.