پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

بن لادن نه
اين يكی بله
پيام عربی
هاليوُود امسال

 

   

مراسم امسال اسكار بگوئی و نگوئی كمی رنگ و بوی سياسی داشت. تعجب نكنيد، منظور اين نيست كه هنرپيشه ها و كارگردان ها يكباره سياسی شده بودند، بلكه فضائی فراهم كرده بودند كه می‌شد فهميد، به نوعی پيام سياسی در آن سرك می‌كشد.

 

اجرای مراسم را داده بودند به "سلما هايك"، كه از پدر لبنانی است و از مادر مكزيكی. شايد كوتاه قدترين هنرپيشه هاليوود باشد. 157 سانتيمتر و متولد 1966.

 احتمالا اجرای برنامه اسكار امسال را به او كه نيمه عرب است و پوستی تیره دارد، دادند تا از نوعی مدرنيسم و نه القاعده ايسم در جهان عرب حمايت كرده باشند! بالاخره پر طرح خاورمیانه بزرگ جورج بوش اسکار را هم یکجوری باید می گرفت، که گرفت.  اين نكته ای بود كه خيلی ها به آن توجه كردند.

او حرفه هنرپيشگی و شهرتش را از سريال های تلويزيونی مكزيكی دارد. درسال 1995 در فيلم " دپراسودو"  و دركنار هنرپيشه معروف اسپانبايی الاصل هاليوودی” انتونيو بندارس" ظاهر شد و راه خود را برای رسيدن به شهرت گشود. در فيلم "فريدا" را درسال 2002 ظاهر شد و با همين فيلم به هنرپيشه ای از قبيله هالبوود تبديل شد.

خواندن ترانه ای به زبان اسپانيايی توسط "انتونيو باندرس" نيز پيامی بود برای اسپانيائی ها. ترجمه شعر ترانه را قبل از آغاز اجرا "هايك" برای مدعوين خواند. تلاشی برای ترميم رابطه خدشه دار شده بوش با برخی رهبران اروپائی، از جمله اسپانيائی ها كه ارتش خود را، پس از انفجار مهيب قطار مسافربری اسپانيا از عراق فراخواندند.

آن شب، كانديداهای اسكار اگر اروپائی بودند، سعی كردند انگليسی را با لهجه حرف بزنند تا معلوم شوند اروپائی اند اما در هاليود امريكا. فيلم های منتخب بخش خارجی اسكار نیزاكثرا از كشورهای اروپايی بود. به سياهان امريكا هم امسال توجه ويژه شد. يعنی بخش "شو"ی خنده دار اسكار را دادند به يك "سياه" امريكائی. خيلی از جوائز را هم هنرپيشه های سياهپوست بردند.

برای سياسی بودن اسكار امسال اين دلائل كافی نيست؟

امسال كمی هم اسكار را طاغوت زدائی كرده بودند تا مستضعف پسند شود!

برخلاف سالهای گذشته، مدعوين كمتر با جواهرات و لباس های گران قيمت به مراسم آمده بودند. شكل و شمايل ساده تری به خودشان گرفته بودند تا مردمی شوند!

البته كمی هم حجاب را به خاطر بينندگان مسلمان مراسم اسكار از تلويزيون های بين المللی رعايت كرده بودند. تقريبا سينه های هيچكدام از ستارگان و هنرپيشگان شركت كننده در مراسم اسكار امسال نمايان نبود.

روی فرش قرمز رنگ سالن مراسم هم امسال تبليغی به چشم نمی‌ خورد تا دعوا نشود كه مثلا آنجا كه فلان هنرپيشه ايستاده بود، فلان تبليغ زيرپايش بود و يا نبود!

دموكراتها كه در دوره انتخاباتی بوش فريب حيله حزب جمهوريخواهان در زمينه ارزش های فرهنگی امريكا را خوردند، در مراسم اسكار امسال با اعضای خانواده خود و با نشانهای كوچك صليب مسيح كه مردان به صورت سنجاق كراوات و با كت ويا پاپيون ازآن استفاده كردند در سالن حاضر شدند. آنها تلاش كردند نشان دهند حضورارزشهای مذهبی و خانوادگی به ميان هنرپيشگان هاليوود بازگشته است.

چهره اسكار با دادن جايزه اسكار به يكی از فعالين قديمی هاليوود به دليل تلاش های انسان دوستانه اش نيز از تفاوت آن با سالهای گذشته بود.