ايران

پيك

                         

   


 
 
 

او نيز خاموش شد!

پورشريعتي

شاگرد ممتاز نخستين

کلاس روزنامه نگاری درايران

 

هوشنگ پور شريعتی روزنامه نگار پرسابقه مطبوعات در سه دهه 30- 40- 50 درگذشت.

پورشريعتی در لاريجان در شمال ايران متولد شد و از جمله کسانی بود که بخاطر علاقه و استعداد به ادبيات و نويسندگی در مسابقه ورودی "روزنامه نگاري" روزنامه اطلاعات شرکت کرد و با گذراندن دوره کوتاه روزنامه نگاری موسسه اطلاعات با عنوان خبرنگار در هيئت تحريريه روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد .

در آن زمان زنده ياد غلامحسين صالحيار سردبير و احمد احرار و مهدی (ر. اعتمادی ) معاون سردبير بودند.

با گذشت زمان بنا به توصيه داريوش همايون( که او نيز عضو هيئت تحريريه روزنامه اطلاعات بود) جمعی از روزنامه نگاران برجسته آن زمان از جمله پورشريعتی و صالحيار روزنامه آيندگان را براساس وعده هائی که داريوش همايون داده بود منتشر کردند. او گفته بود سهام آينده متعلق به کارکنان آن خواهد بود.

وقتی داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردی (وزارت فرهنگ و ارشاد کنوني) شد، پور شريعتی نيز مديرعامل خبرگزاری پارس شد.

با پيروزی انقلاب و تظاهرات مردم در مقابل خبرگزاری پارس به کناره گيری پورشريعتی از اين سمت انجاميد. پس از انقلاب نيز پورشريعتی برای برخی نشريه داخلی مقاله می نوشت . يکی از يادگارهای او شناسنامه ايست که در باره تاريخچه و وضعيت جغرافيائی و زندگی مردم لاريجان (زادگاه خودش) تهيه و منتشر کرد.

او نيز سرانجام، مانند جمع ديگری از روزنامه نگارهای پرسابقه ايران از ايران مهاجرت کرد وهفته گذشته در شهر لوس آنجلس آمريکا در کنار همسر و يکی از فرزندان دخترش که استاد دانشگاه در آمريکا ميباشد در اثر سکته مغزی درگذشت .

 
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی