ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

خانواده سبز

لاجوردی و مرتضوی

بچه های زیر تخت میوه

از این دست توصیه های دینی و فتواهای مذهبی که در زیر می خوانید، در کتاب ها و رساله های آقایان بسیار بوده و هست. این توصیه ها و فتواها از ذهن کسانی بیرون می آمد و می آید که حداقل در 2 قرن پیش باقی مانده اند. با انقلاب 57 بسیاری از آقایان به ضرورت زمان و قرار گرفتن در حکومت از دنیای بسته و تاریک خود بیرون آمدند. کسانی که برنامه های سال 1358 حجت الاسلام قرائتی را در تلویزیون دیده باشند به یاد دارند او که به ضرب شیرین زبانی سعی می کرد بیننده جلب کند، افکار مذهبی اش تا خرپشته کوتاه ترین بام روشنفکری ایران هم نمی رسید. زمان گذشت و آشنائی با واقعیات جامعه و مناسبات آن امثال او را هم دگرگون کرد. اما، ارتجاع پرقدرت تر از آن بود که به این آسانی ریشه کن شود. با جنگ جان تازه ای گرفت و در سالهای اصلاحات نیز برای مقابله با آن یکبار دیگر، خود را در قالب سقاخانه و امام زمان و جمکران، نوحه خوانی ها و دهها پدید دیگر زنده کرد. یعنی همین فاجعه ای که اکنون حتی روحانیون سنتی قم نیز از آن وحشت کرده اند. این خرافات و فرهنگ ارتجاعی توسط شبکه هائی و بصورت سازمانی ازهر روزنه ای برای بازتولید خود استفاده کردند. از تلویزیون تا سینما، از سینما تا روزنامه ها ومجلات و ...

نمونه زیر، یک نمونه مطبوعاتی است. نشریه "خانواده سبز"15 آذر1381- اول شوال 1423- دسامبر2002 سال چهارم در شماره 77  خود آن را منتشر کرده است. راهنمائی ها خیلی بلند تر از اینست که می خوانید و دنباله دار. یعنی در هر شماره به بخش دیگری از مثلا سئوالات مردم ازهمین نوع پاسخ ها داده می شود. نویسنده اش، همان است که درابتدای مطلب آورده ایم. مثل دکترعباسی که دانشگاه امام حسین مسئول شستشوی مغزی سپاه و بسیج است و مثل دهها مثلا دکتر و متخصص دیگر که در ریشه های جمهوری اسلامی رسوخ کرده اند و جامعه را می برند به آنجا که نسل کشی در یوگسلاوی سابق نمونه کوچک آنست. درهمین شماره پیک هفته، گزارش سفر به کردستان ونفرت مردم از اصفهانی ها را بخوانید. پشت هر ایرانی باید بلرزد.

حالا توصیه های منتشره در "خانواده سبز" را بخوانید. عنوان را با استنباط از همین نوشته انتخاب کرده ایم!

 

دکتراحمد اسماعیل تبار...

مباشرت زن و شوهر

وضعیتهای مباشرت مکروه

 

«ازموارد مکروه مباشرت با زن حامله است و چنانچه آن فرزند حاصل شود. کوردل و بخیل شود وبرای این که از این تباهی جلوگیری شود مناسب است زوجین وضو بگیرند. آنگاه مباشرت اشکالی ندارد. البته مسائل پزشکی و بهداشت جنین دراین مورد باید رعایت شود.

مکانهایی نیزوجود دارد که مباشرت زوجین درآنجا مناسب و ممدوح نیست. برای فرزند دار شدن زیرتخت میوه دار مباشرت پسندیده نیست، زیرا ممکن است فرزندی که حاصل می شود جلاد، آدم کش یا کاهن باشد. همچنین مباشرت بر پشت بام منزل برای فرزند دار شدن مکروه است زیرا ممکن است فرزند منافق شود.

انسان به هنگام مباشرت نباید به یاد و میل زن دیگری باشد که دراین صورت اگرفرزندی حاصل شود دیوانه یا ابنه و یا صفت زنان درآید.

به هنگام آمیزش برای فرزند دارشدن سخن گفتن پسندیده نیست زیرا اگر فرزندی درآن پاگیرد ممکن است از لال شدن ایمن نباشد و همچنین دراین وضعیت مرد نباید درعورت همسرخود بنگرد که نگاه به درون عورت باعث نابینایی فرزند شود.

مباشرت زوجین درحالت ایستاده کارخران است و چنانچه زوجین قصد بچه دار شدن داشته باشند بچه آنان دربستر ادرارخواهد کرد.

همچنین دربرابر خورشید ونورآفتاب مباشرت درست نیست و لازم است زوجی پرده ای بین خود و خورشید حائل کنند. چنانچه به قصد بچه دار شدن زیرنورخورشید هم بسترشوند، فرزند حاصل شده همواره درفقرو نکبت به سرمی برد.

همچنین توصیه فرمودند، به هنگام مباشرت برای هریک اززوجین دستمال یا پارچه ای جداگانه باشد که با یک چیزخودپاک نکنید که شهوت برشهوت نشیند وبین شما عدوات انگیزد و کارتان به طلاق انجامد.

همچنین به هنگام مباشرت نباید درانگشتان دست انگشتری باشد که روی نگین آن اسم خدایا ذکرقرآن حک شده باشد. هنگام مباشرت زینتی که روی آن اسما مقدس یا آیات قرآنی حک شده است همراه زوجین نباشد.

دراین شب ها... حرام است

شب اول شوال، شب عید و ازشب های شریف است که درروایت آمده است که این شب کمترازشب قدرنیست.»