پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 بزم نوروزی
هایده، یاحقی، ملک
ورزنده، جلیل شهناز
پای سفره هفت سین
 1- 2 - 3

سه بخش از یک بزم نوروزی تلویزیون ملی ایران در سال 55 را با ساز بزرگانی چون اسدالله ملک، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و فرهنگ شریف و سنتور ورزنده را می‌شنوید. ضرب احتمالا کار امیرناصر افتتاح بود. کنار سفره هفت سین و همگی هم بفهمی، نفهمی سرخوش.‌هایده نیز در همین جمع بود و سرخوش تر از بقیه! نه تنها خواند و الحق که سنگ تمام گذاشت، بلکه هرجا که شد با چشم و ابرو و زمزمه "دست، دست" ساز را همراه کرد و دیگران به شادی دعوت. شاید یکی از بهترین برنامه‌های نوروزی بود. نواری از این برنامه داشتیم که قرار دادن همه آن بر روی سایت سنگین و دشوار بود. نه برای ما، بلکه برای شما اگر بخواهید آن را دانلد کرده و گوش کنید. به همین دلیل قسمت‌هائی از این برنامه را به سه بخش تقسیم کرده ایم، بلکه گوشه نا چیزی از آنچه در سیمای جمهوری اسلامی جایش خالی است را ما به خانه شما بیآوریم. در بخش اول، آن که آرام و با ریتم دیگران را دعوت به دست زدن می‌کند و خود نیز ریز و ریتمیک بشکن یک دستی می‌زند‌هایده است. فکر نمی کنم بد سیقگی دراین انتخاب کرده باشیم. بشنوید!