پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


اطلاعات تازه ای از ملی زدائی
در گورستان‌های تهران
محمود نریمان
قبر او را نیز
در زرگنده ویران کرده اند

دست اندرکاران پیک هفته!

مطلبی درپیک نت، درمورد مرحوم "یحیی دولت آبادی" و صاف کردن آرامگاه او در امام زاده اسماعیل واقع در زرگنده تهران منتشر کرده بودید. با درد و افسوس خواندم و با شتاب این خبر را در ادامه سیاست پاکسازی تاریخی ایران توسط دولت احمدی نژاد و شورای شهر چمران برایتان می‌نویسم:

 در 5 ساله گذاشته، برمزار زنده یاد دکتر محمود نریمان نیز در گورستان زرگنده همان رفته است که برمزار یحیی و صدیقه دولت آبادی رفته است. آرامگاه او را تخریب کرده اند و کتاب فروشی کوچکی دراندازه 2x1.5 روی آن بنا کرده اند تا نام و خاطره او نیز از یادها برود. درحیرتم که برخی چهره‌های قدیمی ملیون ایران که در داخل کشور زندگی می‌کنند، چرا بانگی به اعتراض بلند نکرده اند و اگر خبر نداشته اند، چرا‌بی‌خبر بوده اند؟

دکترمحمود نریمان از برجسته ترین وزرا و همکاران دکتر مصدق بود و شاید یگانه وزیری که شانه به شانه دکتر فاطمی با دربار شاه سر آشتی نداشت و با ارتجاع نیز کنار نیآمد.

درحالیکه امثال مکی، دکتر صدیقی، سنجابی، بقائی و دیگران و دیگران در داخل و امثال شایگان و دیگران که با کودتا کشور را ترک کردند زندگی کم و بیش مرفهی داشتند، این مرد بزرگ و صدیق آخرین روزهای زندگی خود را دریک اتاق محقر در خیابان سلسبیل تهران و درنهایت فقر واستیصال گذراند. امیدوارم ذکر این موارد مفید افتد و همتی و اعتراضی را در پی داشته باشد.

اوقات به کام