پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


نگاهی به زندگی محمود نریمان
تا خود، چه رود
برکاخ ستمکاران

دکتر محمود نریمان از موسسین جبهه ملی بود. متولد 1272 در تهران. در انگلستان و سوئیس تحصل کرد و از دانشگاه ژنو در رشته تجارت دانشنامه گرفت. ریاست ضرابخانه، ریاست محاکمات اداری و در سال 1323 شهردار تهران شد. در دوره شانزدهم کاندیدای نمایندگی از تهران شد و با دکتر مصدق به تحصن دربار رفت. در دوره شانزدهم از تهران به وکالت مجلس رسید و جزو اقلیت رادیکال مجلس به رهبری مصدق شد. بعدها به عضویت کابینه مصدق در آمد و وزیر دارائی شد. دردوره هفدهم نیز یکبار دیگر به مجلس رفت و برای این انتخابات از کابینه مصدق بیرون آمد. پس از کودتا از ملیون و وزرای مصدق بود که بشدت تحت پیگرد قرار گرفت و سالها تحت نظر بود. در نهایت تنگ دستی در منزل استیجاری با حقوق بازنشستگی زندگی می‌کرد، که در سال 1340 براثر سکته قلبی چشم بر جهان فرو بست. او را در مقبره خانوادگی در امام زاده اسماعیل واقع در زرگنده تهران به خاک سپردند و رهبران باقی مانده جبهه ملی بقعه ای نیز برای روی سنگ او تهیه کردند. همه این خدمات و ابتکارها را اکنون شهرداری تهران با بلدوزر صاف کرده و روی آن یک دکه کوچک بقالی بنا کرده است!