پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


دیدارهای مهم نخست وزیر پاکستان درامریکا
آخرین رایزنی‌ها درامریکا
برای حمله نظامی به ایران
1- پاکستان پایگاه حمله از شرق و جنوب شرقی
2- ترکیه پایگاه حمله از شمال و شمال غربی
3- حمله از غرب، از خاک عراق و بویژه کردستان
4- تمام شیخ نشین‌های خلیج پایگاه حمله از جنوب
 

درحال حاضر خراسان امن ترین منطقه تشخیص داده شده و به همین دلیل گفته می‌شود استقرار رهبران ج. ا در مشهد قطعی ترین طرح مقدمه جنگ و مقاومت دراز مدت است و‌هاشمی رفسنجانی نیز زیر پوشش بازدید از حوزه علمیه خراسان، برای همین هدف راهی مشهد شده و حساس ترین مذاکرات را با آیت الله واعظ طبسی داشته و از مکان‌های استقرار اضطراری بازدید کرده است.

امریکا و پاکستان- نخست وزیر پاکستان برای یک سلسله دیدارها و مذاکرات مهم وارد امریکا شد و در اولین دیدار سیاسی خویش با رامسفلد وزیر دفاع امریکا به مذاکره نشست. نکته بدیع و کم سابقه، انجام این دیدار در مرکز وزارت دفاع امریکا بود!

سطح و فشردگی ملاقات‌هائی که برای وی ترتیب داده شد، خود باندازه کافی گویای اهمیت این سفر است.

نخست وزیر پاکستان قرار است با کوندولیزا رایس وزیر خارجه، جان اسنو وزیر خزانه داری امریکا، دیگ چینی معاون پرقدرت ریاست جمهوری، رهبران اکثریت و اقلیت سنای امریکا و بالاخره جمع بندی این دیدارها در ملاقات پایانی با جورج بوش.