پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


" مهین اسکویی "
آن که رفت و آنچه باقی گذاشت

کتاب " و از آن سال‌‏ها روزها گذشت " که درباره زندگی حرفه ای و هنری " مهین اسکویی" است ، قرار است منتشر شود. البته اگر سرداران وزارت ارشاد اسلامی اجازه بفرمایند. از خاموشی ابدی مهین اسکوئی چند هفته ای بیش نمی گذرد.

توران مهرزاد ، عباس جوانمرد ، ‌‏جعفر والی ، نصرت کریمی ، محمود دولت آبادی ، احمد دامود ، سیروس ابراهیم زاده ، شمسی فضل اللهی ، بهروز غریب و زنده یاد مهدی فتحی دراین کتاب، در باره مهین اسکوئی سخن گفته اند. زنی که از بنیانگذاران تئاتر آناهیتا در ایران بود. این مجموعه را " آناهیتا غنی زاده" گرد آوری کرده است.