پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


بوش: حکومت ایران ظرفیت داشتن سلاح اتمی را ندارد
من امیدوارم دموکراسی نوپای عراق الگویی برای ایران باشد

 

جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در یک سخنرانی تند و‌بی‌پروا گفت:

در صورتیکه جمهوری اسلامی برای کاهش تنش موجود با جامعه بین المللی اقدام نکند، پرونده ایران برای اِعمال تحریم‌های احتمالی به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت می‌خواهم مردم ایران این سخن را که با صدای بلند و به روشنی می‌گویم بشنوند، که ما مشکلی با شما نداریم. نگرانی ما حکومت ایران است که شفاف نیست و هدفهای صلح‌آمیز ندارد و از این روست که ما به این حکومت می‌گوئیم که شما ظرفیت داشتن سلاح اتمی را ندارید. جهان نباید در موقعیتی قرار بگیرد که با سلاح اتمی از آن باج‌خواهی شود.