پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


دیداری وزرای خارجه آمریکا و ایتالیا
رایس: تصمیم امریکا درباره ایران قطعی است
وزیرخارجه ایتالیا: می‌توان جلوی صدور نفت ایران را گرفت

 

رایس روز دوشنبه در دیداری که با وزیر امورخارجه ایتالیا داشت  گفت:

زمان برای ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل فرا رسیده است. رایس تاکید کرد که ارجاع ایران به شورای امنیت یک مورد جدی است که امریکا دردیدار آینده آژانس بین المللی اتمی برآن پافشاری خواهد کرد. البته برخی متحدین قوی نظامی ما در برخورد با ایران ممکن است با امریکا اشتراک نظر کامل نداشته باشند. رایس در باره نتیجه انتخابات فلسطین و آرائی که حماس بدست آورده گفت: امریکا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میداند و نتیجه انتخابات تغییری در شناخت واشنگتن ایجاد نخواهد کرد.

وزیرامورخارجه ایتالیا نیز در همین دیدار و مصاحبه مطبوعاتی گفت:

ایتالیا همینجا رسما موافقت خود را با ارجاع پرونده اتمی ایران به شواری امنیت سازمان ملل اعلام می‌کند. ما علیرغم مناسبات گسترده اقتصادی که با جمهوری اسلامی داریم حتی با تحریم اقتصادی ایران و جلوگیری از صدور نفت آن نیز موافقیم. ما امیدواریم در بررسی تحریم ایران در جلسه شورای امنیت، تصمیمات نهایی این شورا با انعطاف سیاسی و دوراندیشی نیز همراه باشد. رایس درهمین مصاحبه یکبار دیگر تاکید کرد که بوش رئیس جمهور امریکا مسئله برخورد نظامی با ایران را رد نکرده، درعین حال که با راه حل‌های سیاسی پیش میرویم.یتالیا همینجا رسما موافقت خود را با ارجاع پرونده اتمی ایران به شواری امنیت سازمان ملل اعلام می کند. ما علیرغم مناسبات گسترده اقتصادی که با جمهوری اسلامی داریم حتی با تحریم اقتصادی ایران و جلوگیری از صدور نفت آن نیز موافقیم. ما امیدواریم در بررسی تحریم ایران در جلسه شورای امنیت، تصمیمات نهایی این شورا با انعطاف سیاسی و دوراندیشی نیز همراه باشد. رایس درهمین مصاحبه یکبار دیگر تاکید کرد که بوش رئیس جمهور امریکا مسئله برخورد نظامی با ایران را رد نکرده، درعین حال که با راه حل های سیاسی پیش میرویم یتالیا همینجا رسما موافقت خود را با ارجاع پرونده اتمی ایران به شواری امنیت سازمان ملل اعلام می کند. ما علیرغم مناسبات گسترده اقتصادی که با جمهوری اسلامی داریم حتی با تحریم اقتصادی ایران و جلوگیری از صدور نفت آن نیز موافقیم. ما امیدواریم در بررسی تحریم ایران در جلسه شورای امنیت، تصمیمات نهایی این شورا با انعطاف سیاسی و دوراندیشی نیز همراه باشد. رایس درهمین مصاحبه یکبار دیگر تاکید کرد که بوش رئیس جمهور امریکا مسئله برخورد نظامی با ایران را رد نکرده، درعین حال که با راه حل های سیاسی پیش میرویم