پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


خبرهای صلواتی
گزارش مستقم رادیو جوان
از انفجارهای اهواز
و. تین تین

امروز صبح داشتم رادیو جوان را گوش می‌کردم. داشت خبرهای مهم رو اعلام می‌کرد. داستان این جوری بود:

مجری: انفجارهای دیروز اهواز8  کشته و 46 زخمی برجای گذاشت. برای اطلاع بیشتر هم اکنون ارتباط مستقیم داریم با خبرنگارمان در اهواز..

 خلاصه بعد از سلام و علیک و یک سری حرفهای کلیشه ای رسید به قسمت ارائه آمار!

خبرنگار: ... تعداد کشته شدگان 6 نفر و زخمیها40 نفر!

مجری: ببخشید ولی آماری که ما امروز در اختیار داریم 8 نفر کشته و 46 نفر زخمی است!

خبرنگار: بله. ولی طبق آخرین آماری که ما در اختیار داریم 5 نفر کشته شده اند و حال 3 نفر از آنها وخیم است. به هر حال طبق آخرین آمار 5 نفر کشته شده اند!