پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


منصور شکی
ملاقاتی دوباره
با مهاجرین 28 مرداد

بدنبال انتشار داستان گونه  "رنگ‌ها و رویاها" در شماره گذشته پیک هفته، یکی از مهاجرین سیاسی قدیمی، اطلاعاتی را درباره نویسنده این داستان به آدرس پیک نت ای میل کرده است. این شخصیت سیاسی به ما اطلاع داد که منصورشکی- برخلاف تصور اولیه ما- نامی مستعار نیست و داستان رنگ‌ها و رویاها نیز نوشته اوست و نه احساس طبری. ایشان می‌نوشت:

« منصور شکی فردی حقیقی است و در آن سالها( پیش و آستانه کودتای 28 مرداد) از نویسندگان ماهنامه "نامه مردم" بود که احسان طبری سردبیری آن را برعهده داشت. پس از کودتا، او نیز مانند بسیاری دیگرآواره مهاجرت شد و سر از پراگ پایتخت جمهوری چکسلواکی درآورد. تا آنجا که من اطلاع دارم، تا پایان عمر نیز در پراگ بود و در همین شهر، سه سال پیش درگذشت. شکی از همکاران ایران شناس معروف "جان ریکا" (Jan Rypka) نویسنده کتاب " تاریخ ادبیات ایران" بود.»

از توجه و احساس مسئولیت نویسنده این توضیح نسبت به سرنوشت مهاجرین نسل 28 مرداد سپاسگزاری می‌کنیم و ضمن انتشار این توضیح، از همه کسانی که اطلاعات بیشتری درباره "منصورشکی" دارند تقاضا می‌کنیم ما را در تهیه یادواره ای از ایشان یاری کنند. از جمله نتایج خوب کوشش پیک هفته برای مطرح ساختن نام‌های نا آشنا برای دو نسل پس از کودتای 28 مرداد یکی نیز همین غبار روبی از روی نام‌ها و یافتن رد پای این گروه از قربانیان اختناق و کودتا و استبداد در جای جای جهان است.