پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 


ترانه جاوانه
جدائی
با صدای رشید بهبوداف

ترانه آذربایجانی جاوانه "جدالی" را در شماره 54 با صدای مونیکاجلیلی پخش کردیم. در شرح صدای خانم جلیلی نوشتیم که این ترانه را رشید بهبوداف در کنسرت فراموش نشدنی که درایران داد خواند و بعدها گوگوش نیز اجرای خوبی به زبان آذربایجانی از آن ارائه داد.

در فاصله شماره 54 تا 56 پیک هفت پیام‌های مکرری دریافت داشتیم با درخواست یافتن این ترانه با صدای رشید بهبوداف و قرار دادن آن روی پیک هفته. دراین فاصله، سرانجام به همت یکی از خوانندگان پیک هفته این ترانه برای قرارگرفتن روی پیک هفته ضبط شد که می‌شنوید.