پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


يك مشت جوان ديگر را هم
در شهر سرگردان كردند
كافی نت‌های  
شهر خوی را
تخته كردند

 

اداره اماكن نيروی انتظامی شهر خوی، بجای آنكه مكانی را سرگرمی جوانان و نوجوانان اين شهر دست و پا كند، زورش به چند كافی نت اين شهر رسيده و آنها را بست. شايد امام جمعه و فرماندار اصولگرای شهر گفته كافی نت‌ها را ببنديد تا بيايند به مساجد. خيال خامی كه خيلی از روحانيون در سر دارند. به مسجد نمی روند، اما سر گذرها و در خيابان‌ها سرگردان خواهند شد. خبرنگار تبريز نيوز، با افسوس نوشته كه فيلترينگ كافی نبود، حالا ديگر در كافی نت‌ها را بكلی تخته كردند.

فرماندار خوی گفته است: نيروی انتظامی به ما اطلاع داده كه در حال پلمپ كافی نت‌های غير مجاز و بدون پروانه است. اما مگر تا حالا برای كافی نت پروانه هم صادر شده كه مجاز و غير مجاز داشته باشد؟

فرماندار گفته طی بازرسی  از اين كافی نت‌ها تعدادی سی دی‌های غير مجاز كشف شده است. اصلا در مملكت معلوم است چه سی دی مجاز و كدام سی دی غير مجاز است؟ مثلا سی دی سگ امام رضا مجاز است يا غير مجاز؟

دو تن از صاحبان كافی نت‌ها نيز گفته اند: ما "اتحاديه كافی نت داران" نداريم كه برای ما پروانه كسب صادر كند. فعلا فقط اتحاديه قهوه چی‌ها نظارتی هم بر ما دارد!

چند جوان هم گفته اند: آقا! اينها بهانه است. به صاحبان كافی نت‌ها گفته بودند نبايد كسی از فيلتر شكن در محل كسب شما استفاده كند. بيچاره صاحب كافی نت چطوری می‌تواند دقيقه به دقيقه روی مونيتور هر كسی سرك بكشد ببيند فيلتر شكن استفاده می‌كند يا نه؟ به يكی دوتا از صاحبان كافی نت‌ها هم گفته اند چون سرعت سرويس دهنده شما زياد است و مشتری‌ها می‌توانند وارد سايت‌های خبری و سياسی شوند تعطيل می‌شويد!