پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


طالبان
مجسمه‌های بودا را هدف گرفت
حزب الله
ايران گنج‌های پاسارگاد را

 

سايت ميراث خبر، ارگان خبری سازمان ميراث فرهنگی اعلام كرد، پلكان محوطه پاسارگاد را درجستجوی گنج و طلا با پتك و تيشه تخريب كرده اند. گنج يابان حرفه‌ای در جمهوری  اسلامی به اميد يافتن يك گنج اسطوره‌ای در زير پلكان پاسارگاد به جان آن افتادند. تا اينجای كار حفاران ورودی بنای پاسارگاد را خراب كرده اند. حفاران حرفه ای‌بی‌خبر‌بی‌خبر هم نرفته بودند سراغ گنج پاسارگاد و نيفتاده بودند به جان پله‌های ورودی آن. می‌خواستند تا قبل از آنكه آب سد سيوند پاسارگاد را درخود غرق كند و گنج يابی بيفتد بدست گروه غواصان كار را تمام كنند. از خوش شانسی حفاران حرفه ای، درست همان شبی كه آنها رفتند و افتادند به جان پله‌های پاسارگاد نيروهای حفاظتی پاسارگاد هم رفتند مرخصی تا اين‌بی‌حيائی را به چشم نبينند!!تخريب پلكان‌های محوطه پاسارگاد، كه معبد و مكانی مقدس بوده، شباهت دارد با تخريب ستون‌های تخت جمشيد. اهميت تاريخی معبد پاسارگاد كمتر از تخت جمشيد يا مقبره و كاخ‌های كوروش در پاسارگاد نيست و تخريب اين پلكان مانند از دست رفتن يكی از ستون‌های تخت جمشيد است. ماجرا مربوط به شش ماه پيش است كه مقدمه باز كردن آب سيوند به روی پاسارگاد فراهم می‌شد. لااقل انگيزه طالبان برای به توپ بستن مجسمه‌های عظيم و سنگی بودا در باميان افغانستان ظاهر مذهبی و باطن غير مادی داشت. در تخريب پاسارگاد، انگيزه دوم قوی تر از انگيزه اول بوده است، حتی اگر در محافل پنهان خودشان مدعی شوند كه آثار آتش پرستی و زرتشت را می‌خواهند از بين ببرند.