پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

همسايه‌ها
پرفروش ترين "رمان"
زير زمينی ايران
انتشار"مردخاكستری» و ضميمه آن
( مقالات، گفتگوها و يادداشت‌های احمدمحمود)
 امروز و فردا می‌شود!

 

رمان "مردخاكستری" آخرين نوشته احمد محمود قرار است اين روزها برای فروش توزيع شود. امروز و فردا می‌كنند، كه بايد اميدوار بود وزارت ارشاد سردار هرندی موش دوانی نكرده باشد. مردخاكستری با نظارت خانواده احمد محمود چاپ شده و مقالات، يادداشت‌های روزانه و برخی گفتگوهای وی نيز ضميمه آن شده است. اين مجموعه، خواه نا خواه اشتياق توام با كنجكاوی بسياری را برانگيخته و طبيعی است كه اين روزها مشتاقان مرتب به كتابفروشی‌ها مراجعه كنند. ضميمه را "ديدار با احمدی محمود" نام كرده اند.

ناشر گفته است، كتاب قرار بود در سالروز تولد احمد محمود منتشر شود اما مشكل چاپی پيدا شد و عقب افتاد!

اين كتاب حاصل 3 سال تلاش ناشر و خانواده احمدمحمود است. ناشر اضافه كرده كه وزارت ارشاد تا حالا برای انتشار اين كتاب سنگ اندازی نكرده اما رمان "همسايه" كه در زمان شاه ممنوع بود و پس از انقلاب 57 چاپ و انتشار آن آزاد شد، حالا دوباره اجازه انتشار ندارد! يعنی همه نوشته‌های احمد محمود اجازه انتشار دارد جز "همسايه"ها!

همين ممنوعيت حكومتی باعث شده تا كتاب بصورت زيرزمينی و باصطلاح چاپ سفيد بصورت وسيع چاپ و توزيع شود. اين رمان، عمده شرح رويدادهای سياسی پس از كودتای 28 مرداد (زندان‌های فرمانداری نظامی و تبعيدگاه‌های سياسی) است و معلوم نيست رهبران جمهوری اسلامی چه تشابه و نزديكی بين خود و كودتاچيان 28 مرداد می‌بينند كه از تداعی آن با خواندن همسايه‌ها نگرانند؟!

چاپ سوم "مدار صفر درجه " زيرچاپ است و چاپ ششم " داستان يك شهر " به دليل نبودن كاغذ 90*60 متوقف مانده است.