پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

مصاحبه مطبوعاتی جلال طالبانی
دولت جديد عراق: دوری از ايران، نزديكی به اعراب

«جلال طالبانی» رئيس‌‏جمهوری عراق، پس از پايان انتخابات درعراق، در يك كنفرانس مطبوعاتی شركت كرده و گفت:

عراق نيازمند كابينه‌‏ای قوی است تا بتواند امنيت و بازسازی كشور را تحقق بخشد. طالبانی كه در بغداد مصاحبه می‌كرد، دوران نخست وزيری «ابراهيم جعفری» را پايان يافته ارزيابی كرد و گفت:

انتصاب جعفری به اين سمت تجربه‌‏ای تلخ و شكست‌‏خورده است. كُردهای عراق از هم ‌‏اكنون روابط بسيار خوبی با «اياد علاوی» نخست‌‏وزير سابق عراق دارند.

جعفری ( كه پيشنهاد شيعيان عراق بود) به وعده‌‏های خود؛ به ويژه درباره وضعيت شهر كركوك عمل نكرد و در كار مقابله با فساد اداری و مالی ناتوانی از خود نشان داد. من اميدوارم در آينده كابينه‌‏ای قوی با حضور تمامی گروه‌‏های سياسی تشكيل شود و تنها به ائتلاف كُردها با شيعيان محدود نشود، بلكه فهرست‌‏های اياد علاوی و احزاب سنی‌های عراق نيز به ائتلاف پيوسته و دركابينه حضور داشته باشند.

مصاحبه طالبانی بدنبال آزادی تعدادی از برجسته ترين كادرهای رژيم صدام حسين از زندان انجام شد و همه ناظران سياسی در بغداد اين مصاحبه را سر آغاز حضور قدرتمند كارگزاران دولت صدام حسين و همچنين سپرده شدن بخش مهمی از سكان رهبری عراق بدست سنی‌های اين كشور ارزيابی كرده اند. امری كه آشكارا سمت و سوی مقابله با ايران و كوتاه كردن دست شيعيان در حكومت جديد عراق است. تمام كشورهای خليج و كشورهای بزرگ منطقه خاورميانه به دولت عراق در زمينه رخنه شيعيان حكومت ايران در دولت عراق هشدار داده و نسبت به آن ابراز نگرانی كرده اند. اين نگرانی تاكنون بارها از زبان مقامات انگلستان و امريكا بيان شده بود، اما اكنون بعنوان نگرانی همسايه‌های دور و نزديك عراق مطرح می‌شود.