پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

حمايت اداره سياسی سپاه
از دولت احمدی نژاد
 

رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران در جمع پايوران و دانشجويان دانشكده افسری و تربيت پاسداری سپاه حمايت سپاه پاسداران از دولت احمدی نژاد را اعلام كرد.

وی گفت: اقتدار سخنان ضدصهيونيستی رييس‌جمهور در تهران، مكه و زاهدان مثبت بوده است و مسلمانان جهان به اين باور رسيده‌اند كه رييس دولت ايران توانسته است به نحوی رهبری مبارزه با ستمگران عالم را در دست گيرد. سياست خارجی و بويژه سياست اتمی دولت گذشته انفعالی بود.

چرخش بوجودآمده در مديران اقتصادی كشور اساسی است و توفيقات روزافزون دكتر احمدی‌نژاد و دولتش را از خداوند سبحان مسالت داريم.