پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


جمشيد ارجمند
45 سال نقد سينمائی

 

گلی امامی، داريوش شايگان، مسعود كيميايی و عده‌ای ديگر از صاحب نام‌های ترجمه، نوشتن و سينما، با حضور در خانه‌ی هنرمندان ايران، 45 سال فعاليت جمشيد ارجمند را در نقد سينما، مطبوعات، نويسندگی، ترجمه و ويراستاری، ارج می‌گذارند.  اين مراسم در تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

به گزارش سايت خبری خانه‌ی هنرمندان ايران، مينو فرشچی، فيلمنامه نويس و بازرس جديد خانه سينما، فرزاد رسول‌اف و زاون قوكاسيان از جمله كسانی بوده‌اند كه با تلاش خود مقدمات برگزاری اين برنامه را فراهم كردند

بانك كشاورزی نيز به واسطه اين كه ارجمند كارمند آن بوده، حامی و از برگزار كنندگان اين اين بزرگداشت است.

در اين مراسم همچنين از كتاب تازه زاون قوكاسيان با نام «جشن نامه جمشيد ارجمند» رو نمايی خواهد شد.

جمشيد ارجمند از قديمی ترين منتقدان سينمای ايران است.او به خاطر مسلط بودن برزبان‌های فرانسه و فارسی از نخستين كسانی بود كه مقالات مجله سينمايی كشور فرانسه

«كايه دو سينما» را به فارسی برگرداند.

ارجمند علاوه بر نوشتن نقد و ترجمه و ويراستاری دستی هم در ترانه سرايی داشت.
در بزرگداشت ارجمند، علاوه بر هنرمندانی كه نامشان ذكر شد، جواد طوسی، كيومرث پوراحمد، طهماسب صلحجو، هرمز همايون پور و... نيز حاضر خواهند بود.  ( در فاصله اعلام تا انتشار اين خبر، معلوم نشده كه اين مراسم برگزار شد يا خير!)