پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


شب يلدا
خربزه زمستانی را
امسال حاج آقا كروبی
می زند زمين
مردانه و زنانه، هر كه می‌خوره، پای لرزش هم بنشينه!

 

بهروزافخمی كه دراين ماه‌ها حسابی سرگرم جدال برای راه اندازی اولين تلويزيون اپوزيسيون داخل كشور از طريق ماهواره خارج از كشور بوده و عمدتا در دوبی بسر برده، فعلا فيلمبرداری يك فيلم افغانی را كه در دست داشته كنار گذاشته است.

فكر و ذكرش فعلا "صبا" ست، كه اگر ابر و باد و مه و خورشيد و فلك برای كار شكنی دست به دست هم ندهند، از امشب اين تلويزيون راه خواهد افتاد. يعنی امشب را كه شب يلداست، مردم با تلويزيون "صبا" پشت سر می‌گذارند. اگر كروبی زورش برسد و اين تلويزيون را رقيب سيمای جمهوری اسلامی كند "بايد ش گفت: گُردی" و اگر برنخاسته بر زمين نشست، بايدش گفت:" وگرنه زودتر از مرگ خود، مُردی". كه البته اين مردن، مردن سياسی است.

واقعا هم جدال بزرگی است و پيش درآمدش امشب قرار است برود روی ماهواره.

خودش در آستانه شب يلدا گفته است:

طی دو ماه آينده كارگردانی اكثر برنامه‌ها را خودم انجام خواهم داد تا ديگر دوستان هم كم كم به ميدان درآينده و شروع كنند.

تاكنون برنامه‌هايی با ياری مسيح علی نژاد، مسعود بهنود، محمد قوچانی و چند نفر ديگر تهيه شده كه می‌رود روی آنتن. البته كار امشب آزمايشی است. نوبرانه ايست برای فصل سرد سياسی و شب بلند سياهی. خربزه بزرگ را، قرار است امشب حاج آقا كروبی‌بی‌شرط چاقو بزند زمين. دعا كنيد هركس می‌خوره پای لرزش هم تا آخر بنشيند!