پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


با بازگشت لطفی به ايران
گروه شيدا
به سالهای اوج خود باز می‌گردد؟

"محمد رضا لطفی " تار زير بغل، به ايران بازگشت و راهی گرگان در شمال ايران شد. نمی خواهد آنجا بماند. برای ديدار دوستان و بستگاه رفته و به تهران باز می‌گردد.

لطفی موسس و سرپرست گروه شيدا و از شاگردان " علی اكبر خان شهنازی " است . او رديف آوازی را نيز نزد " عبدالله خان دوامی" فرا گرفته است. " يادعارف " ، " گريه بيد"، " قافله سالار"، "سپيده" و ... از ساخته‌های اوست. شايد با بازگشت لطفی به ايران، گروه شيدا يكبار ديگر همان شود كه سالها بود.