پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 پرفروش ترين در قم
12 فرمان
برای نيمه دوم بدن
و. شبح

چند روز پيش كتابی بنام "قانون قوه باه" تاليف محمد ابراهيم آوازه (رضوی) كه محقق و طبيب طب اسلامی و عضو موسسه‌ی تحقيقات حجامت ايران است را دوستی برای مطالعه در اختيارم گذاشت. عقايد مترقی و به‌ روز اين دانشمند به كلی مرا دگرگون كرد و به حال خود تاسف خوردم كه آب در كوزه بود و ما سال‌ها تشنه لب در ديار ملحدان فرنگی بدنبال مفاهيم جعلی مانند "فمينيسم" می‌گشتيم. برای آشنايی شما دوستان چند فراز از احاديث نقل شده در اين كتاب را اينجا می‌آورم :

1- روش پيامبر(ص) در انتخاب همسر

از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود: "پيغمبر(ص) وقتی می‌خواست زن بگيرد، يكی را می‌فرستاد او را ببيند و می‌فرمود: گردنش را بوی كن كه اگر خوشبو باشد، بويش خوب و طيب است و نيز اگر غوزك پايش پرگوشت باشد، فرج هم پرگوشت خواهد بود"[1] ص 19
2- زنانی كه لذت بيشتر می‌بخشند

امير مومنان علي(ع) فرمود:"هر كس بخواهد هنگام جماع لذت بيشتر ببرد، زن كوتاه قد و چهارشانه‌ی گندم‌گون بگيرد، چنانچه لذت نبرد، مهرش بر عهده‌ی من است." ص 19
3- سزای نافرمانی از شوهر

امام صادق(ع) فرمود:"اگر زنی برای شوهر خود سينه و پستان را بريان نكند، حق شوهر را ادا نكرده است و اگر با اين همه، يك لحظه نافرمانی كند، در درك اسفل جهنم جای گيرد، مگر آن كه توبه نمايد." ص 21

4- خوابيدن زن حلال نيست، مگر...

اميرالمؤمنين(ع) فرمود:"خوابيدن برای زن حلال نيست تا زمانی كه خود را بر همسرش عرضه كند؛ يعنی زن لباس خود را از تن درآورد و به‌بستر شوهر برود و به او بچسبد." ص 21
5- كوتاه كردن نماز

امام باقر(ع) فرمود:"رسول خدا(ص) به زنان می‌فرمود: وقتی كه همسرانتان می‌خواهند با شما نزديكی كنند، نماز خود را به درازا نكشيد." ص 22

6- خوشی را ضايع نكنيد!

پيامبر اكرم(ص) فرمود:"به درستی كه زن يكی از وسايل لذت و خوشی است؛ پس هر كس زن می‌گيرد، آن را ضايع نكند." ص 22

7- مانند صدقه دادن

امام صادق(ع) فرمود:"رسول خدا(ص) از مردی سوآل كرد: آيا صبح روزه بودی؟ گفت: نه. پرسيد: آيا فقيری را اطعام كردی؟ گفت:نه. حضرت فرمود:"پس برگرد با همسرت نزديكی كن كه برای او مثل صدقه دادن است.""

8- غسل بعد از هر جماع

ابی‌رافع غلام رسول خدا(ص) نقل می‌كند كه: پيامبر(ص) وقتی می‌خواست با يكی از زنانش نزديكی كند و سپس نزد زن ديگرش برود، غسل می‌كرد. ابی‌رافع می‌گويد: گفتم يا رسول‌الله! اگر بعد از تمام شدن كار با همه‌ی زنان يك بار غسل می‌كردی، بهتر نبود؟ حضرت فرمود. اين كار پاكيزه‌تر و بهتر و خوش‌تر و لذت‌بخش‌تر است. ص 36

9- مرد خصی (اخته) تدليس كرده و عيب خويش را مخفی نموده و زنی را به عقد خود درآورده بود. اميرالمومنين(ع) در قضاوت خود، امر بر جدايی مرد خصی و زن داد و مهريه‌ی زن را نيز ماخوذ داشت، سپس پشت مرد را آزرده كرد و شكنجه بداد، از اين جهت كه به خود تدليس كرده بود(يعنی خود را اخته كرده و از مردی افتاده بود.) ص 50

توضيح مؤلف: در اين زمان هم مردان با عمل "وازكتومی" خود را اخته می‌كنند.

10- علت قراردادن مهريه

بر مردان پرداخت نفقه و كسوه زن واجب است. علت قرار دادن مهريه و واجب گردانيدن آن بر مرد و نبودن آن بر زن، اين است كه زن به هنگام شوهر كردن خود را بر مرد عرضه می‌دارد و به بيان ديگر می‌فروشد و مرد با شرايط خاصی زن را خريداری می‌كند. از انجا كه بيع ثمن و شراء (خريد و فروش) بدون ثمن (پرداخت وجه) صورت نمی‌گيرد، ازدواج بدون مهريه هم نمی‌تواند انجام شود. ص 90

11- در ايام عادت ماهانه فقط آميزش نكنيد

از امام صادق(ع) سؤال شد: هنگامی كه زن حايض شد، آيا برای نزديكی كردن با زنش حلال است؟ حضرت فرمود:"هر چيزی غير از فرج اشكال ندارد". سپس فرمود:"به درستی كه زن وسيله‌ی خوشی و بازيچه‌ی مرد است." ص 99

12- بچه در متعه برای زن است

محمد بن مسلم گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: چنانچه زنی در متعه پس از آميزش حامله شد، حكم آن چيست؟ حضرت فرمود:"آن بچه برای زن می‌باشد."

توضيح مؤلف: يعنی بچه متعلق به زن می‌باشد و مرد در قبال آن هيچ گونه مسئوليتی ندارد. ص 120
-----------------------------------------------------------------
[1] - كليه نقل قول‌ها از كتاب: قانون قوه باه تاليف، محمد ابراهيم آوازه (رضوی) انتشارات سلسه قم، ايميل selseleh_pub@hotmail.com