پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

"با ياد تو"
با صدای ماندگار
مونيكا جليلی

مونيكا جليلی از صداهای ماندگار نسلی است كه يا درمهاجرت بدنيا آمده و در مهاجر قد كشيده است. از پديده‌های خوب صداهای كلاسيك اين نسل يكی هم آنست كه در حصار موسيقی كلاسيك غرب نمانده و در ادامه جستجوی هويت و فرهنگ ملی خويش، به موسيقی كلاسيك ايرانی و حتی فولكلوريك ايران رسيده اند. مونيكاجليلی از اين گروه است، با صدائی به سبك ولكانو – سوپرانو. ساكن امريكاست و تاكنون چندين كنسرت در ايالات متحده برگزار كرده است؛ از جمله در دو كليسای چاپل و ترينيتی امريكا.

مونيكا متولد نيويورك است و پدر و مادرش اهل هلند و آلمان. تعليم صدا را با موسيقی كلاسيك غرب آغاز كرد و سپس به تشويق همسرو خانواده شوهرش نه تنها با موسيقی ايرانی آشنا شد، بلكه موسيقی آذربايجانی را هم آموخت.

به چند زبان دنيا می‌تواند بخواند: فرانسه، آلمانی و انگليسی. به اين سه زبان بايد فارسی و آذربايجانی را هم اضافه كرد. گروهی كه او را با ساز همراهی می‌كنند " نورساز"  نام دارد.

از سايت زير می توانيد كنسرت وی در ترينتی را ببينيد و بويژه دو اجرای خوب او. ترانه بسيار زيبا و عاشقانه "با ياد تو" كه صدای جاوانه رشيد بهبوداف و كنسرت فراموش نشدنی او در ايران پيش از انقلاب را در حافظه‌ها زنده می‌كند و ترانه "گل گلدون" سيمين غانم.

 كنسرت مونيكا جليلی در ترينتي                     سايت گروه نورساز

با ياد تو

شب‌ها

با ياد تو

خواب راهی به چشم‌های من ندارد

دستم به تو نمی رسد

وای از دوري

وای از دوري