پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

كديور، خطاب به خبرنگاران
آرشيو رويدادهای كشور را ورق بزنيد
نگذاريد
آنها مشمول مرور زمان شوند

محسن كديور" در مراسم يادبود شهدای عرصه خبر در حسينيه ارشاد گفت: حادثه سقوط هواپيما اين پرسش را به دنبال دارد كه در جامعه ما چقدر امنيت جانی و فرهنگی وجود دارد؟ متاسفانه ما مردم كم حافظه‌ای هستيم و برخی از مسئولان نيز با وقت تلف كردن سعی می‌كنند كه از بيان واقعيت طفره بروند.  اتفاقات اخير مثل اتفاقات ديگر به زودی از ياد خواهد رفت اگر امروز روزنامه‌های توقيف شده حضور داشتند به همين سادگی نمی توانستيم از كنار مسائل بگذريم.  متاسفانه در ايران هميشه تقصيرات به گردن كسی می‌افتد كه بين ما نيست و امروز نيز مسئولی اعلام كرد كه مسئول حادثه خلبان هواپيما بود!

عدالت تنها به اين شكل معنا پيدا نمی كند كه آلودگی به تساوی ميان مردم تقسيم شود, كجا دنيا فرودگاه در وسط شهر قرار دارد؟ چرا ما سقوط هواپيما را به پای نداشتن تجهيزات و قطعات می‌گذاريم؟ سقوط هواپيما ناشی از عدم مديريت درست است. پس از اين سانحه دعوای كه ميان برخی از نهادها به وجود آمده اين است كه آيا جان باختگان شهيد بوده اند يا نه! مگر شما خدا هستيد كه كوپن شهادت پخش می‌كنيد؟ مساله ما مساله شهادت نيست بلكه ريشه يابی مسائل است، چند صباح ديگر نيز اين پرونده مثل پرونده‌های ديگر دنبال مختومه اعلام می‌شود.  من فكر می‌كنيم جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران برای ثواب اين مجلس بهتر است كه پرونده اتفاقات اخير را در ايران جمع آوری و آرشيو كنند و پيگير اين موضوع باشند كه پايان هر يك از اين سوانح به كجا ختم شده است؟