پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


ببينيد!
تبليغ امنيتی سيما
برای متلاشی كردن
 گروه 4 نفره شجريان

كنسرت شجريان و گروه سه نفره همراهانش سرانجام تمام شد: عليزاده، كلهر و همايون شجريان. از جمله ضربات مهلكی كه به موسيقی ايران در جمهوری اسلامی خورده، يكی هم از بين رفتن اركسترهای موسيقی است. نظير اركستر بزرگ گلها، اركستر بزرگ راديو و تلويزيون ملی ايران، اركستر حنانه، اركستر تالار رودكی و... همين است كه تك خوانی و تك نوازی چنان اجباری شده كه گروه همراه شجريان هم از سه نفر تجاوز نمی كند! و عليزاده نيز با يكی دو ساز همراه می‌خواند.
اين را اشاره كرديم، زيرا دستگاه‌های امنيتی، حتی برای پراكنده ساختن همين چهار نفر هم طرح تفرقه را درجريان كنسرت اخير به اجرا گذاشتند.
در برق سالن اختلال ايجاد كردند تا بلندگوها از كار بيفتد، برای ورود به سالن ايجاد موانع كردند، نور سالن را بهم زدند و... همه اينها برای آن انجام شد كه خواننده اصلی (شجريان) عصبی شده و نتواند آنگونه كه بايد بخواند. تحت تاثير همين توطئه‌ها در شب دوم كنسرت يكبار صدای شجريان گرفت و يكبار نيز به قهر و اعتراض سالن كنسرت را ترك كرد. همه اين مقدمات را چيدند تا در كيهان شريعتمداری تفسير بنويسند: از شجريان ديگر گذشته و نوبت همايون رسيده است. صدای جوان او جانشين صدای پدر شده و اوج‌ها را او می‌خواند نه پدر! درحاليكه،‌ای كاش او صاحب چنين صدائی شود.
طرح تفرقه افكن‌ها چنين است: آقا همايون ميتوانی حسابت را از پدر جدا كرده و بيائی سيمای جمهوری اسلامی تا برايت سنگ تمام بگذاريم!
به گزارش تبليغاتی كه سيمای جمهوری اسلامی در باره كنسرت شجريان و با گشاده دستی تمام، در بخش‌های مختلف و لابلای هر برنامه‌ای پخش كرد نگاه كنيد و گوش بدهيد. انگار نه انگار شجريان قرار است كنسرت بدهد. سخن از همايون شجريان است و عليزاده و كلهر. اين فيلم كوتاه و مستند را برای درك بيشتر توطئه‌های امنيتی در جمهوری اسلامی روی سايت پيك هفته گذاشتيم.
اينست آن فاجعه امنيتی شدن هر مسئله‌ای كه در عرصه سياست، فرهنگ، هنر، موسيقی، جنگ، صلح، عزا، عروسی و... شاهدش هستيم. حتی مجلس ختم برای يكنفر در محله و يا برای قربانيان سقوط هواپيما در مسجد مطهری.
آخرين شب كنسرت شجريان با اشك حاضران و خود شجريان و عليزاده همراه شد. گريستند از جدائی و گريستند بر اين اوضاع.
درهمين شب، شجريان به نمايندگی از طرف گروه، سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران و عكاسان را به جامعه فرهنگی كشور و خانواده‌های آنها تسليت گفت و در ادامه حسين عليزاده به روی صحنه آمد و به ياد جانباختگان مدتی در ابوعطا تكنوازی كرد و گريست. اين ساز و صدا و تسليت خارج از نت حكومتی است و به همين دليل سيمای جمهوری اسلامی حاضر نيست دروازه‌های خود را به روی آن بگشايد. آنجا جای مداحان است!
در پايان آخرين شب كنسرت شجريان نيز دو تصنيف "دوش دوش" از شيدا و "مرغ سحر" از ملك الشعرا "بهار" كه ساخته زنده ياد نی داوود است، در ميان اشك و همراهی مردم خوانده شد. بايد ماند و متحدتر شد. 4 را به 40 تبديل كرد.