پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


رضاسعيدی
آنكه مارمولك را دستگير كرد
درگذشت

 

"رضا سعيدی" بازيگر تئاتر و تلويزيون نيز بدنبال نوذری، آتشی و مميز رفت. قلبش در حين تصوير برداری مجموعه تلويزيونی" بوی گلهای وحشی " از حركت بازماند. درهفته اوج آلودگی هوای تهران و اوج سوگواری كشته شدن بزرگترين تيم خبرنگاران، عكاسان و فيلمبردار ايران براثر سقوط هواپيمای حامل آنها، از مقابل تالار وحدت (رودكی) تشييع شد.
در فيلم‌های بسياری باز كرده بود. از جمله مردی شبيه باران(1375 ) ، مرد باراني(1378 ) ، تيك (1380 ) ، ديوانه‌ای از قفس پريد( 1381 ) ، قطعه ناتمام(1379 ) ،سهراب (1378 ) ، مارمولك(1382 )، انتظار(1382 ) ،آلبوم(1383 ) .