پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


مشايخی
صاحبقرانی نه با تاج
كه با شال و كلاه
!
 

جمشيد مشايخی"، با عاشقانه‌ای دونفره كه با گوگوش بازی كرد، به رغم تكراری بودن و تقليد از فيلم‌های غربی، دلنشين از آب درآمد. عشق ميان مردی جان افتاده با دختری جوان!

مشايخی از بازيگران توانای تئاتر ايران بود كه به سينما آمد و در نقش "ناصر الدين شاه" در سريال "سلطان صاحبقران" برای هميشه موقعيت خود را در سينمای ايران تثبيت كرد.

اخيرا درباره علی حاتمی با او مصاحبه‌ای در تهران كرده اند. دراين مصاحبه او درباره ناصرالدين شاه گفت:

يكی از نقاط قوت "علی حاتمی» دانش و آگاهی او به تاريخ بود. هنگام بازی در اين فيلم نزديك به 20 كتاب درباره " ناصر الدين شاه" از او گرفتم و برايم جالب بود كه بعد از مطالعه كتاب ‌‏ها متوجه شدم، ناصر الدين شاه "سلطان صاحبقران" دراصل كسی است كه "علی حاتمی» به او نگاه كرده است، چون او معتقد بود كه نبايد تاريخ را به همان شكل به تصوير كشيد . اگر دقت كنيد، می‌‏بينيد كه ناصر الدين شاه اين فيلم با  ناصرالدين شاه فيلم "كمال الملك" كاملا متفاوت است.

"علی حاتمی» هنگام ساختن " كمال الملك" ، ‌‏نگاهش به " ناصر الدين شاه" اين گونه بود كه به نوعی خود را مقابل شاه ديده بود و در كنار كمال الملك، چون او يك هنرمند تمام عيار بود. البته برخی اين تفاوت نگاه را به عنوان تغيير وضعيت سياسی كشور قلمداد كردند، ولی واقعيت اين گونه نبود. او اهل خوش آمد گويی و وابستگی به جايی نبود و استقلال هنری خود را داشت.

قبل از ساخت "دلشدگان" قرار بود زندگی "تختی» را حاتمی بسازد و قرار بود در آن من بازی كنم اما  بر سر سرانجام تختی در اين فيلم با هم به تفاهم نرسيديم. آن موقع به او گفتم ؛ "تختی» فرد بزرگی در مملكت ماست كه عاشقان زيادی مثل خود من دارد. تو اگر بگويی تختی خودكشی كرده، به علاقه طرفداران او لطمه زده‌‏ای و اگر بگويی كشته شده  دروغ گفته‌ای .