پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


اين نه شعر است
نه ترانه و آواز
فرياد يك ملت است
به ياری مشيری و شجريان

 

می گويند قرار است در فستيوال germy در لس آنجلس "فرياد" شجريان و مشيری را بشنوند و در باره دادن جايزه به آن تصميم بگيرند. چه تصميم بگيرند به اين فرياد جايزه بدهند و چه تصميم بگيرند كه چنين جايزه‌ای را ندهند، اين فرياد از ماندگارترين فريادهای ملت ايران است. شعر از فريدون مشيری است كه شجريان به همراه دو ساز- تار عليزاده و كمانچه كلهر- كه كار يك اركستر انبوه را می‌كنند آن را خوانده است.

مطبوعات ايران نوشته اند كه قرار است فستيوالgermy  در بخش آلبوم موسيقی سنتى يك گرامافون طلايى به اين فرياد بدهد. البته اگر آن را برترين اجرای سال تشخيص بدهند.

رقباى فرياد ايران براى  اين جايزه، دو گروه از تبت و ايتاليا هستند. هشتم فوريه تكليف اين جايزه معلوم می‌شود، گرچه تكليف فرياد نزد ملت ايران روشن است: جاودانه‌ای برای اين دوران!