پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

8 سال پس از مقاومت در برابر دولت خاتمی
اختيارات نيروی انتظامی به وزارت كشور واگذار شد

اختيارات نيروی انتظامی، كه برخلاف قانون اساسی به وزرای كشور دولت خاتمی داده نشده بود، در دولت جديد و بدستور رهبر، به وزير كشور دولت احمدی نژاد انتقال يافت! اين تصميم، پس از انتقال سردار ذوالقدر از شورای عالی امنيت ملی به وزارت كشور و اعلام مسئوليت او در اين وزارتخانه بعنوان معاون امنيتی و قائم مقام وزير كشور گرفته شد. بدين ترتيب، علاوه بر آغاز مرحله كنترل لجام گسيختگی بسيجی و خنثی سازی تلاش احمدی نژاد برای تبديل اين نيرو به گارد ويژه و مسلح رياست جمهوری، نيروی انتظامی نيز تحت فرمان وزارت كشور و سردار ذوالقدر قرار گرفت. سردار ذوالقدر سالها در سمت جانشين فرمانده كل سپاه، فرماندهی عالی بسيج را نيز برعهده داشته و با سازماندهی و مسئولين و فرماندهان آن از نزديك آشناست.