پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


پری صابری
درتدارك حضور درجشنواره فجر

پری صابری نمايش" امشب از خود می‌سازيم" نوشته" لوئيجی پيراندلو" را در جشنواره فجر روی صحنه می‌برد. می‌گويد: تاكنون قرار دادی برای اجرای اين نمايش نبسته ام، اما آقای مسافر آستانه به من گفته كه كار را شروع كنيم و بعد قرار داد با گروه بسته خواهد شد.  بسيار تمايل داشتم نمايش " ليلی و مجنون" را در جشنواره امسال اجرا كنم اما اين نمايش كار بزرگی است و در اين فرصت كم اجرای آن امكان پذير نيست.

پيراندلو يكی از بزرگان تئاتر جهان است . من از اين شخصيت خيلی تاثير گرفته ام و كار حرفه‌ای خودم را نيز با نمايشنامه‌ای از او با عنوان" شش شخصيت در جستجوی نويسنده" شروع كردم كه در سطح حرفه‌ای نمايش مطرحی شد. " فروغ فرخزاد" در آن بازی می‌كرد. اين نمايش هم به دليل محتوا و هم به دليل جذابيت كار پر سر و صدايی بود. بايد در فرصت كوتاهی كه تا جشنواره مانده است بازيگران را انتخاب و تمرين را را شروع كنيم.