پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


از دروازه خرافات
تروريست رد نمی شود
اما سگ مقدس رد می‌شود!

 

هفته‌ای كه گذشت، يك سگ در حرم امام رضا هم به خبر جنجالی هفته تبديل شد. يك سگ سفيد را كيش كردند به داخل محوطه و با دوربين‌های مداربسته فيلم و عكس گرفتند. غرض و مرضی نداشتند، می‌خواستند روغن داغ روی آش خرافات بريزند.

همه آنها كه دراين سالها به حرم امام رضا رفته اند، ديده اند كه كبوتر امام رضا هم شمارش شده، سگ كه چه عرض شود، خانم‌های صيغه‌ای هم در دفتر آستانقدس ثبت نام شده و خدام چماق بدست و تفنگ بدوش آستان همه شان را چهره شناسی و تيكه شناسی كرده اند. از چند صد متری خيابان حرم، همه چيز زير نگين نگاه‌های امنيتی است. يكبار هم كه خواستند بمب در آنجا در كنند، معاون سياسی وقت وزارت اطلاعات ( مرحوم سعيد امامی) با كسب اجازه از بالاتر ترتيب اين برنامه را داد. حالا در چنين وضع و فضائی يك سگ بزرگ باندازه يك گوساله 6 ماهه، رفته و رفته جلو و رسيده به پای امام رضا!

بخوانيد و عمق فاجعه ترويج خرافات كه سيمای جمهوری اسلامی در آن سنگ تمام می‌گذارد را ببينيد:

... سگ سفيد تا چند متری ضريح مطهر پيش آمده بود و به صورت ويژه‌ای سرش را در درست مقابل پايين پای مبارك روی زمين گذاشته و با صداهای عجيب گريه می‌كرد.

يكی از دربانها گفت: باورم نمی شد كه اين سگ چگونه به اينجا آمده و با هيچ مانعی رو به رو نشده است. از پاكينگ ويژه ، وارد محوطه شده و با مخفی كردن خود در كنار يك كمپرسی حامل سنگ (انطور كه در تصاوير دوربين مدار بسته ديده شده) ، خود را به صحن‌آزادی می‌رساند. با ورود به داخل صحن به هيچ وجه از روی فرشها عبور نمی كند و به شكلی هيچ كس متوجه نمی شود (اما دوربين‌ها آن را ضبط  كرده اند) در حالی كه به شكلی شگفت آور پشت به ضريح نمی كند، تا دو سه متری ضريح مطرح پيش می‌رود.

اين سگ در دو سه متری ضريح زانو زده و سرش را به سنگهای حرم چسبانده و با درآوردن صداهای عجيب ، شروع به نوعی گريه و می‌كند، به طوريكه خدامی كه در اطراف اين سگ پس از ساعتی حلقه می‌زنند سر سگ ياد شده را خيس از اشك تعريف می‌كنند.

بنا بر گزارش خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، سگ ياد شده به دستور مقامات برای نگهداری به مزرعه ويژه آستان قدس رضوی منتقل شد.

خبرنگار ما اضافه می‌كند كه ماجرای شگفت انگيز اين سگ، چند روزيست كه بحث داغ مردم و زائران حرم امام رضا (ع) است.

آنها كه به فن آوری اتمی دست يافته اند و از گسترش آن دفاع می‌كنند، نمی دانند اين بازی‌ها برای چيست؟ و چرا تكرار می‌شود؟

می دانند و چون ميدانند چنين می‌كنند تا مردم چيزی ندانند و تابع خرافاتی شوند كه آنها دامن می‌زنند.